" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
ČERNOTA MIKULÁŠ, ING.PHD.
5476
E4.26
VŠ UČITEĽ
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
ČERNÝ MATEJ, ING.PHD.
5621
D6.21
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18500 - Katedra informačného manažmentu FPM
ČERTEKOVÁ EVA
5723
D7.23
REFERENT
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
ČERVENKA PETER, ING.PHD.
1211
2A04
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16900 - Katedra informatiky obchodných firiem OF
ČERVEŇOVÁ KVETOSLAVA
1041
sekr.
REFERENT
11400 - Študentský domov EKONÓM, Prístavná
ČERVEŇOVÁ MAGDALÉNA, ING.CSC.
1320
3B20
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
ČIČKOVÁ ZUZANA, DOC.ING.PHD.
5826
D8.28
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17200 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
ČIDER VINCENT
55/6321814
Košice
ÚDRŽBÁR
107100 - Študentský domov J. L. Bellu v Košiciach
ČIDEROVÁ DENISA, DOC.ING.PHD.M.A.A.
5373
E3.23,4A14
PROREKTORKA PRE VaDS
10000 - Rektorát
ČIEFOVÁ MICHAELA, ING.
5475
E4.25
INT.DOKTORANDKA
Fakulta medzinárodných vzťahov
105002 - Katedra medzinárodných ekon. vzťahov a hospodárskej dipl. FMV
ČIERNIK ANTON, ING.PHD.
1386
3B36
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
ČIHOVSKÁ VIERA, DOC.ING.CSC.
1561
5D44
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
ČIMO JOZEF, DOC.ING.CSC.
1568
5D31
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
ČIŽMÁRIKOVÁ ANETA
1311
3D17
KNIHOVNÍK
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
ČONKOVÁ MONIKA, ING.PHD.
3240
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107002 - Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF
ČONKOVÁ ANDREA, MGR.PHD.
1474
4C27
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15500 - Katedra pedagogiky NHF
ČUPERKOVÁ HILDEGARD
5687
8.posch.
OPERÁTOR
10700 - Centrum informačných technológií
DANESHJO NAQIBULLAH, DOC.ING.PHD.
3248
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107005 - Katedra obchodného podnikania PHF
DANIHELOVÁ ANNA
1620
ŠD Dolnozemská
REFERENTKA
11200 - Študentské domovy EU v Petržalke
DANIŠOVÁ SOŇA, ING.MGR.
5208
D2.08
VŠ UČITEĽ
Fakulta aplikovaných jazykov
20300 - Katedra anglického jazyka FAJ
DAŇO FERDINAND, PROF.ING.PHD.
5364,5371,5900
5D15
REKTOR
Obchodná fakulta
16100 - Katedra marketingu OF
DARMO ĽUBOMÍR, ING.PHD.
1546
5B36
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15100 - Katedra ekonomickej teórie NHF
DARNADIOVÁ MIROSLAVA
5155
A3.16
PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA
10120 - Oddelenie medzinárodnej mobility
DEÁKOVÁ STANISLAVA, ING.PHD.
5578
E5.29
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18100 - Katedra podnikovohospodárska FPM
DEMOVÁ ZDENKA
5256
D1.06
OBSL.KOPÍR.S
10170 - Vydavateľstvo EKONÓM
DENDIŠ ĽUBOMÍR, ING.
1570
5A10
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16300 - Katedra služieb a cestovného ruchu OF
DIDEKOVÁ VLASTA, MGR.
5770
E7.20
SEKRETÁRKA
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
DLÁBIKOVÁ HANA, ING.PHD.
1562
5C07
ODB. ASISTENT
Národohospodárska fakulta
15400 - Katedra poisťovníctva NHF
DOBRANČINOVÁ BRIGITA
56/6443290
Podnikovohospodárska fakulta Košice
1 - Pedagogické pracovisko Michalovce
DOKTOROVOVÁ BOŽENA
5283
D1.33
REFERENT
10153 - Referát investícií a evidencie majetku