" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:
02/6729 + klapka (Bratislava)
055/722 + klapka (Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk A3.06, klapka 5356


Zrušiť filter
Priezvisko meno, titul
Klapka
Miestnosť
Pracovná pozícia
Fakulta
Útvar
BARTALOŠOVÁ ERIKA, ING.PHD.
1316, 5169
3B06, E9.19
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
BAŠISTOVÁ ALENA, DOC.PHDR.MGR.PHD.
3241
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107007 - Katedra manažmentu PHF
BAŠOVÁ ALENA, ING.PHD.
1383
3B03
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
BAŠTINCOVÁ ANNA, PROF.ING.CSC.
5758
E7.08
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17100 - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
BAŠŤOVANSKÁ SABÍNA, BC.
1494
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
BÁTOROVÁ ĽUBOMÍRA
5708
A7.08
ŠTUD.REFER.
Fakulta hospodárskej informatiky
17000 - Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky
BAUMGARTNER BORIS, ING.PHD.
1205
2C21
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16200 - Katedra medzinárodného obchodu OF
BAUMÖHL EDUARD, DOC.ING.PHD.
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107004 - Ústav ekonómie a manažmentu
BAŽÓ LADISLAV, ING.PHD.
1520
5A20
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16300 - Katedra služieb a cestovného ruchu OF
BĚČÁKOVÁ DENISA,ING.
5235
D2.35
REFERENT
Fakulta aplikovaných jazykov
20000 - Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov
BÉDER ANDREJ
1670
D207
OPERÁTOR
10700 - Centrum informačných technológií
BEDNÁR PETER, DOC.ING.CSC.
5858
E8.08
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17300 - Katedra aplikovanej informatiky FHI
BEDNÁR RICHARD, ING.PHD.
5609
D6.09
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18200 - Katedra manažmentu FPM
BEDNÁROVÁ LUCIA, DOC.ING.PHD.
3239
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107005 - Katedra ekonómie PHF
BEHULOVÁ EDITA
1148
1D02
KNIHOVNÍK
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
BELÁŇOVÁ BENITA, Ing. et. ING. , PHD.
5624
D6.24
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18500 - Katedra informačného manažmentu FPM
BELANOVÁ KATARÍNA, ING.PHD.
1146
1C26
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
BELIČKOVÁ KORNÉLIA, DOC.ING.PHD.
1333
3B13
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
BELKOVICSOVÁ DÁŠA, ING.PHD.
1363
3B43
VŠ UČITEĽ
Národohospodárska fakulta
15300 - Katedra financií NHF
BELOVIČ MARIÁN
5368
E1.07
ELEKTRIKÁR
10152 - Referát technický
BELOVIČOVÁ ZDENKA
5260
D1.18
REFERENT
10151 - Referát ekonomiky a služieb
BELVONČÍKOVÁ EVA, ING.M.A.
1350
3B44
VEDECKÝ PRACOVNÍK
Národohospodárska fakulta
15210 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF
BENEŠOVÁ DANA, DOC.ING.CSC.
1535
5A25
VŠ UČITEĽ
Obchodná fakulta
16300 - Katedra služieb a cestovného ruchu OF
BERNÁTHOVÁ ANNA
1473
ČAS
KNIHOVNÍK
14000 - Slovenská ekonomická knižnica
BERNÁTHOVÁ EVA
1043
ubyt.
UBYTOVATEĽ
11400 - Študentský domov EKONÓM, Prístavná
BESLEROVÁ STELA, ING.PHD.
3251
Košice
VŠ UČITEĽ
Podnikovohospodárska fakulta Košice
107003 - Katedra finančného riadenia podniku PHF
BIELIKOVÁ SLÁVKA, MGR.
5514
D5.14
ŠTUD.REFER.
Fakulta podnikového manažmentu
18000 - Dekanát Fakulty podnikového manažmentu
BIHARIOVÁ ZUZANA
5216
D2.16
ŠTUD. REFERENT
Fakulta aplikovaných jazykov
20000 - Dekanát Fakulty aplikovaných jazykov
BIKÁR MILOŠ, ING.PHD.
5661
E6.11
VŠ UČITEĽ
Fakulta podnikového manažmentu
18300 - Katedra podnikových financií FPM
BILÍKOVÁ MÁRIA, DOC.RNDR.PHD.
5842
D8.42
VŠ UČITEĽ
Fakulta hospodárskej informatiky
17600 - Katedra matematiky a aktuárstva FHI