Manažment predaja

Jednou z aktuálnych úloh Ekonomickej univerzity v Bratislave v oblasti internacionalizácie vzdelávania je príprava študijných programov v cudzích jazykoch a zvlášť vo francúzskom jazyku. V súlade s touto stratégiou univerzity bol vypracovaný v rámci Európskeho sociálneho fondu projekt medzinárodného študijného programu vo francúzskom jazyku Manažment predaja. Študijný program je v ponuke Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity.