Medzinárodné diplomy na 1. stupni štúdia

Diplomy EU v Bratislave a Nottingham Trent University, Anglicko

Vážení študenti,

na základe dohody EU v Bratislave a Nottingham Trent University (NTU), Anglicko, Vám ponúkame možnosť absolvovať jeden rok štúdia na NTU v bakalárskom študijnom programe BA (Hons) International Business Management (Top Up) a získať tak dva diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia - diplom EU v Bratislave a diplom NTU (titul "Bachelor with Honors").

Štúdium je určené študentom, ktorí ukončili 2. ročník bakalárskeho štúdia na EU v Bratislave a získali aspoň 120 ECTS kreditov. Prihlásiť sa môžu aj absolventi bakalárskeho štúdia na EU v Bratislave, vrátane študentov 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. O štúdium sa nemôžu uchádzať iba študenti a absolventi študijného programu Hospodárska informatika na Fakulte hospodárskej informatiky, ktorý na základe posúdenia NTU nie je kompatibilný s ponúkaným štúdiom.

Viac