Zdravotná starostlivosť

Uvádzame Vám informácie o poskytovaní preventívnej a liečebnej zdravotníckej starostlivosti vysokoškolákom študujúcim v Bratislave. Pomôžu Vám načas a správne sa zorientovať pri vyhľadaní lekárskej starostlivosti.

Chceme Vás upozorniť na význam správneho rozhodnutia pri voľbe zmluvného lekára a taktiež Vám poskytnúť potrebné informácie, ktoré Vám výber uľahčia:

  • zvoľte si takého zmluvného lekára, ktorý je ľahko dostupný, t.j. v mieste pôsobenia vašej fakulty
  • zmluvný lekár Vám zabezpečí komplexnú lekársku starostlivosť v oblasti preventívnej, liečebnej aj poradenskej
  • pri prihlasovaní je potrebné predložiť svoju zdravotnú kartu
  • zúčastňujte sa pravidelne preventívnych prehliadok (aby ste predchádzali chorobám, ktoré prebiehajú bez subjektívnych ťažkostí, ako napr. poruchy zmyslových orgánov, choroby obličiek, pečene, poruchy tuk. metabolizmu)
  • zúčastňujte sa povinných očkovaní, ktoré zabezpečuje výhradne zmluvný lekár

Uzavretie zmluvy s lekárom v mieste pôsobenia Vašej fakulty je časovo, finančne i kvalitne výhodné. Dorastový lekár pre Vašu univerzitu (fakultu) ako aj odborní lekári na Poliklinike pre dorast majú zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými poisťovňami a majú ambulancie v jednej budove.

V prípade, že si ponecháte i napriek horeuvedeným skutočnostiam zmluvného lekára v mieste Vášho bydliska, musíte si byť vedomí, že nezmluvného lekára môžete žiadať o vyšetrenie len vo veľmi závažnej až život ohrozujúcej situácii.

Úprimne Vám želáme úspešné štúdium pri príprave na Vaše budúce povolanie a čo najlepšie zdravie, o ktoré sa chceme spoločne s Vami zodpovedne starať.

SONO – OSTEO – MED
Neštátna ambulancia Interno-Radiologicko-osteologická
ZS Hroboňova 4, 817 07 Bratislava
Vedúci lekár: MUDr. A. Dolinský, CSc. ponúka

MUDr. Eva Strapcová, CSc.

riaditeľka Polikliniky pre dorast


Ordinačné hodiny:

pondelok: 12:00 - 18:00
utorok :      7:30 - 13:30
streda:     10:00 - 16:00
štvrtok :     7:30 - 13:30
piatok:       7:30 - 13:30

MuDr. Irena Krčméryová

stomatologická ambulancia tel.: 6729 1120

Oznam pre pacientov zubnej ambulancie:

MUDr. Irena Krčméryová, zubná lekárka pre zamestnancov EU, bude ordinovať od 1.1.2011 na Námestí hraničiarov 31, v novostavbe Dominant, bez zmeny ordinačných hodín. Bližšie informácie na tel.čísle 6729-1120 alebo 0948-503644.

Mudr. Irena Krcmeryova nebude ordinovat od 6.7. do 22. 7. Len v surnych pripadoch
bude zastupovat Mudr. Svatopluk Mraz na poliklinike Sustekova od 8,00 do 10,00 hod.


Zdravotné stredisko E, areál ŠDaJ HP, Hroboňova č.4

MUDr. Juraj  Dočolomanský

stomatologická ambulancia
tel: 54792511

Ordinačné hodiny:

PO,Str,Štv: 11:00 - 18:00
Ut,Pia:        8:00 - 13:30


MUDr. Renáta Kurišová

dermatovenerologická ambulancia
tel: 54792513, 0903 352430

Ordinačné hodiny:

Po,Ut,Str,Štv,Pia: 8:00 - 14:00


MUDr. Anton Čunderlík

gynekologická ambulancia
tel: 54792509, 0903 211114

Ordinačné hodiny:

Po, Ut,Str,Štv,Pia: 15:30 - 18:00
So: 8:00 - 12:00


Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka

Oznamujeme Vám, že zdravotná starostlivosť poskytovaná MUDr.Alexandrou Zaviačičovou oficiálne konči dňa 31.05.2012. Od 22.05.2012 do 31.05.2012 bude MUDr. Alexandra Zaviačičová čerpať dovolenku a zabezpečovať presun zdravotnej dokumentácii na Polikliniku na Šustekovej ul. 2. V čase čerpania dovolenky ju bude zastupovať MUDr. Margita Belicová. Pacientov MUDr. Zaviačičovej od 04.06.2012 preberá  MUDr. Iveta Plšeková . 

MUDr. Iveta Plšeková

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
tel: + 421 2 6241 0262

plsekova@sustekova.sk

Ordinačné hodiny:

Po, Ut, Str, Pia: 07:00 - 13:30
Štv: 12:00 - 17:00 (prednostne pracujúci pacienti)


Poliklinika pre dorast, Vajnorská 40, Bratislava

tel: 44258064, 44258021, 44258006

Poskytuje zdravotnícke služby všetkým študentom študujúcim v Bratislave. Poskytuje primárnu starostlivosť v 7 dorastových ambulanciách , v 3 gynekologických ambulanciách a v 4 zubných ambulanciách. Sekundárnu starostlivosť poskytujú odborné ambulancie: očná, kožná, alergologická, ORL, chirurgická, ortopedická, neurologická, interná, psychiatrická, psychologická, nefrologická, diabetologická, endokrinologická, kardiologická, imunologická, reumatologická, dermatovenerologická a ambulancie funkčnej diagnostiky - spirometrie a cievnej diagnostiky.


Ambulancia - dorastový lekár, Mýtna 5

MUDr. Adriana Borošová

tel. č. 02/57786369, 0905/267 649

Ordinačné hodiny:

pondelok, streda, piatok: 8:00 - 13.00
utorok, štvrtok: 11:00 - 16:00

 


MUDr. Marta Randíková

pre študentov FHI a FPM
tel. č. 02/5477 3433
0904/556 842, 0902/850 506
randikova@chello.sk

Ordinačné hodiny:

pondelok:        12:00 - 17:00
utorok a streda: 7:30 - 13:00,
štvrtok:           10:00 - 15:00
piatok:              7:30 - 12:0

Ambulancia - dorastový lekár, Bohúňova č.32, 81104 Bratsilava
(cca 400m od ŠD Horský park)

MUDr. Bohuslava Baroková

stomatologická ambulancia
tel.: 5477 4802, kl.36

Ordinačné hodiny:

pondelok, streda a štvrtok: 8:00 - 14:00,
utorok: 8:00 - 16:00