ŠTUDENTI EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

770capital 770 Capital

Oznamy pre študentov


Harmonogram akademického roka


Rozvrh výučby

Rozvrh výučby pre denné aj externé štúdium


Študijné programy


Poplatky spojené so štúdiom

Informácie o poplatkoch spojených so štúdiom 


Záverečné práce

Vzory, návody a smernice k záverečných prácam.


Spravodaj Slovenskej rektorskej konferencie


 

Zdravotná starostlivosť

Informácie o poskytovaní preventívnej a liečebnej zdravotníckej starostlivosti vysokoškolákom študujúcim v Bratislave. 


Študentské organizácie