Záverečné práce

Záverečná práca je podľa zákona o vysokých školách súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta.

Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach (111 kB)

Postup pre odovzdanie záverečnej práce do EZP v AIS
Hodnotenie záverečnej práce, posudok - školiteľ, oponent a administrátor ZP
Školiteľ, administrátor ZP - pridanie zadania záverečnej práce

Stiahnite si PDFCreator

Návod na inštaláciu programu PDFCreator
Program je možné nainštalovať aj v slovenskom jazyku.
Prevzaté zo stránky http://lorenc.info/navod-na-instalaci-PDFCreatoru.htm