ZÁPIS NA TV

Uskutočňuje sa prostredníctvom internetu v termíne 14.9. - 21.9.2017 . Študenti sa zapisujú na TV bez ohľadu na fakultu a ročník, zapíšu sa na jednu hodinu. Výučba telesnej výchovy začína od 25.9.2017.

Internetová adresa na zápis TV: https:/ais2.euba.sk 

V prípade otázok ohľadne zápisu na TV kontaktujte maria.kalecikova@euba.sk

 

Predmety CTVŠ

AEROBIK A JEHO FORMY:

 • Aerobik, stepaerobik – aeróbne cvičenie vysokej intenzity, posilňovanie, strečing
 • Bodywork – aeróbne a posilňovacie cvičenia, strečing
 • Cheerleaders – tanečná skupina, nácvik tanečných programov, reprezentácia školy
 • Fitballaerobik – cvičenie na veľkých loptách, aeróbna záťaž, posilňovanie, strečing
 • Powerjoga – jogové cvičenia, dýchacie cvičenia, relaxácia a koncentrácie
 • Pilates – systém cvičení k nadobudnutiu sily, pružnosti, kondície a koncentrácie
 • Ropics - aerobik so švihadlami

INDIVIDUÁLNE ŠPORTY:

 • Bedminton – základná technika hry, pokročilí
 • Cvičenie v posilňovni – posilňovacie  cvičenia s pomocou činiek a posil­ňovacích strojov
 • Kolieskové korčule – základy korčuľovania, pokročilí
 • Plávanie – základy  plávania pre neplavcov, zdoko­na­ľo­va­cie plávanie pre pokročilých,  plavecká liga pre výkonnostných plavcov
 • Stolný tenis – pre začiatočníkov aj pokročilých, mix muži, že­ny
 • Tenis – pre začiatočníkov a pokročilých

KOLEKTÍVNE ŠPORTY:

 • Basketbal – pre začiatočníkov a pokročilích, vysokoškolská liga
 • Florbal – bezkontaktný hokej s loptičkou, začiatočníci a pokročilí, vysokoškolská liga
 • Futbal – pre začiatočníkov a pokročilých, muži a ženy
 • Futsal – univerzitná liga 10-členných družstiev, muži a ženy, vysokoškoská liga
 • Hádzaná – pre začiatočníkov a pokročilých, muži a ženy
 • Volejbal – pre začiatočníkov a pokročilých mix muži a že­ny, vyskokoškolská liga

REPREZENTÁCIA FAKÚLT A UNIVERZITY – vysokoškolská liga:

 • basketbal, florbal, futbal, futsal, hádzaná, plávanie, volejbal – výkonnostní športovci