Vysokoškolský športový klub Ekonóm

Kontakt

Dr. Lenka Podgórska – predseda

Mgr. Eva Matulníková - tajomníčka

Tel.: +421 903 449 895

Tel.: +421 905 726 865


vskekonom@gmail.com

VŠK Ekonóm svojím programom zabezpečuje členom klubu z radov študentov, kamarátov, absolventov a zamestnancov školy rekreačné a športové aktivity. Tieto aktivity sú poskytované  nad rámec povinnej a voliteľnej telesnej výchovy (zabezpečovanej CTVŠ) v priebehu semestra a skúškového obdobia.

Športové aktivity VŠK EKONÓM sa uskutočňujú:

v neobmedzenom rozsahu:

 • kondičná kulturistika,
 • aerobik,
 • bedminton
 • plávanie,
 • vodáctvo.
v obmedzenom rozsahu:
 • relaxácia - relaxačný blok (vírivka, sauna).

Rekreačné a športové aktivity sa uskutočňujú v týchto priestoroch:

 • ŠH Squash centrum – (Pionierska ulica 12) – Body Forming, TABATA, Balet Calanetics, SOM,  Body Step, Pilates, Zdravý Chrbát;
 • FIT Štýl (Šustekova 9) – Stepaerobic, Pilates, ZUMBA, Power Joga, Body Forming, posilňovňa;
 • Slávia Agrofert (Májová 21) – bedminton;
 • Posilovňa Školička (areál EU) – kondičná kulturistika;
 • Posilovňa a telocvičňa Horský Park – kondičná kulturistika, aerobik;
 • Plaváreň pasienky (Junácka 4) – plávanie;
 • Plaváreň Petržalka (Tupolevova 7) – regenerácia (bazén, sauna, vírivka);
 • slovenské a české a slovinské rieky – splavy.

Program športových aktivít ZS 2017/2018


Univerzitné družstvá v hádzanej, basketbale, volejbale, bedmintone a futbale sa každoročne zúčastňujú medzinárodných univerzitných športových podujatí v Istanbule, Paríži, Eidhovene, Miláne, Lipsku, Ríme, Barcelone. 

 


       Freja

 

Zápis

Zápis je možný od 18. 09. 2017 vo dverách D4.18 v novej budove.

Pondelok: 12:30 – 15:00

Utorok:      9:00 – 13:00

Streda:      12:00 – 13:00

Štvrtok:     12:00 – 13:00

-       študenti – 25 €/semester, priniesť 2 fotky a ISIC;

-       absolventi a zamestnanci – 35 €/semester, priniesť 2 fotky.

Aktivity sa začínajú 25. 9. 2017.

Vstupenky na regeneráciu a bedminton je možné vyzdvihnúť každý pondelok od 12:30 – 15:00.

Čo všetko zahŕňa členstvo v našom klube?

-       15 vstupov na aerobik (posilovne) do FIT Štýlu alebo Squash centra;

-       2x do týždňa vstupenku na bedminton;

-       3 – 4x vstupenky na regeneráciu v Petržalskej plavárni;

-       neobmedzené vstupy do Plavárne Pasienky;

-       neobmedzené vstupy do školskej posilovne Školička;

-       neobmedzené vstupy do školskej posilovne v telocvični Horský Park;

-       používanie člnov a potrebnej vodáckej výbavy na splavoch zadarmo.

V prípade, že svoje vstupy na aerobik (do posilovne) prečerpáte ešte pred skončením semestra, ale stále máte záujem zúčastňovať sa našich aktivít, môžete si potrebný počet vstupov dokúpiť priamo v našom klube. Cena jedného vstupu je 2.50€.                                                                                                                               

 Nájdete nás na Facebooku