Vysokoškolská liga (VŠL)

Môžu sa jej zúčastniť študenti denného štúdia 1,2 a aj 3.stupňa vysokoškolského štúdia, v rámci povinnej a nepovinnej telesnej výchovy, ktorí v daných športoch vynikajú alebo dosahujú lepšie výsledky a chcú reprezentovať príslušnú fakultu a školu. CTVŠ EU sa pravidelne zúčastňuje a aktívne zapája do akcií organizovaných SAUŠ. Jednou z takýchto akcií je aj vysokoškolská liga fakúlt bratislavských univerzít, ktorá je realizovaná vo viacerých športových odvetviach. Pravidlá a podmienky účasti zabezpečujú a súťaže organizujú katedry telesnej výchovy jednotlivých bratislavských fakúlt v spolupráci so SAUŠ.

Študenti sa môžu prihlasovať do jednotlivých družstiev u vyučujúcich zodpovedných za vedenie družstva VŠL v príslušnom športovom odvetví (viď rozvrh na príslušný semester).  V súčasnosti prebieha vysokoškolská liga v týchto športoch: Basketbal, Volejbal, Florbal, Futsal, Futbal a Plávanie. Naša univerzita v nej dosahuje dlhodobo výborné výsledky a pravidelne sa umiestňuje na medailových pozíciách.