Telesná výchova pre telesne oslabených

Prednáška z Teoretickej TV - pondelok, 07.30 hod, miestnosť B1.08 (od 25.09.2017)

Pre študentov s miernymi a ľahkými zdravotnými oslabeniami doporučujeme nasledovné druhy športových aktivít:

  • Plávanie
  • Aquaerobik
  • Pilates
  • Kalanetika
  • Power jóga
  • Cvičenie na Fitloptách
  • Kondičná kulturistika

Študenti  oslobodení od telesnej výchovy prinesú potvrdenie od všeobecného lekára, alebo všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý  označí druh oslabenia, tzv. zdravotnícky charakter skupiny  a vyznačí povolený druh telesnej výchovy, na študijné oddelenie príslušnej fakulty. Potvrdenie nesmie byť staršieho dátumu ako začiatok akademického roka, resp. semestra , toto  musí byť vyplnené na úradnom tlačive s názvom „Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“ .   (V prípade že toto tlačivo nemá obvodný lekár k dispozícií je možné ho zakúpiť   v Ševte.)

Študenti oslobodení z telesnej výchovy sa zúčastňujú prednášky, termín prednášky bude zverejnený na stránke CTVŠ a študijných oddeleniach v druhom týždni semestrálnej výučby. Kredit za telovýchovné aktivity môže študent získať len účasťou na prednáškach, resp. praktických cvičeniach alebo kurzoch.