Športovci

Pre študentov, ktorí  aktívne športujú umožňuje CTVŠ oslobodenie od povinnej telesnej výchovy na základe potvrdenia športového klubu alebo zväzu. Táto výnimka sa udeľuje len športovcom hrajúcim I.ligu, II.ligu , reprezentantom a vrcholovým športovcom.

Potvrdenie je potrebné doložiť v prvý mesiac semestrálnej výuky na CTVŠ.