Rozpis predmetov CTVŠ

Predmet: Aerobické cvičenia

Gestor: Mgr. Lörincziová Drahomíra, PhD, Mgr. Voltnerová Zuzana
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt
Kredity:  1(2)
Aerobické cvičenia – aerobik, stepaerobik, bodywork, fitballaerobik a aqua-aerobik. Všestranné kondičné cvičenia vytrvalostného charakteru s fázou vyššieho aeróbneho zaťaženia. Posilňovanie jednotlivých svalových skupín, strečing. Zlepšenie celkovej zdatnosti organizmu, rozvoj srdco-cievneho a dýchacieho systému. Oboznámenie so základnými vedomosťami o správnej výžive a životospráve, relaxačné a regeneračné techniky.
Forma výučby:  cvičenia
Ukončenie predmetu:  zápočet

Predmet: Pilates, Kalanetika

Gestor: PaedDr. Kalečíková Mária
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Systém cvičení, ktoré podporujú nadobudnutie sily, pružnosti, kondície a koncentrácie. Využitie dychových cvičení so zameraním na celkovú koncentráciu a relaxáciu. Zaradenie strečingových cvičení a cvičení na odstránenie celkového napätia organizmu a stresu. Oboznámenie so základnými vedomosťami o správnej výžive a životospráve, relaxačné a uvolňovacie techniky.
Forma výučby: cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet

Predmet: Powerjoga

Gestor: Mgr. Zuzana Voltnerová
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Systém cvičení určených pre začiatočníkov až po pokročilých. Jogové polohy vychádzajú zo sústavy preťahovania, rovnováhy, ohybnosti až k silovým cvikom a precvičia celé telo. Joga nepôsobí len na svaly, ale chrbtica sa stáva ohybnejšou, kĺby sa uvoľňujú, pľúca sa rozširujú, povzbudzuje sa krvný obeh, rastie výkonnosť. Je to pohyb riadený, k vykonaniu jednotlivých polôh musíme  sústrediť svoju myseľ, čo má hlboký koncentračný a upokojujúci účinok.

Predmet: Kondičná kulturistika

Gestor: Mgr. Igor Partl, Mgr. Roman Heriban
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Pohybová aktivita zameraná na formovanie postavy prostriedkami silových cvičení, s dôrazom na zlepšenie kondície, nárast sily, pevnosti svalov a ich proporcionálny rozvoj. Zaradenie systému strečingových cvičení a cvičení na zlepšenie vytrvalosti. Prostriedkami sú prevažne cvičenia so závažím, ako sú činky a posilňovacie prístroje. Základné poznatky o správnej výžive, životospráve a pohybovom režime.
Forma výučby: cvičenia
Ukončenie predmetu:  zápočet

Predmet: Plávanie

Gestor: Mgr. Eva Ráková. 
Týždenný rozsah:  0/2
Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt
Kredity:  1(2)
Osvojenie si základov techniky plaveckých spôsobov pre neplavcov a slabých plavcov. Plavecký tréning zameraný na zvýšenie plaveckej výkonnosti pre výkonnostných plavcov. Zvyšovanie aeróbnej zdatnosti organizmu, rozvoj vytrvalosti a sily. Osvojenie si základov hygienických návykov pri plávaní, bezpečnosti a záchrany topiaceho sa. Poznatky o využití plávania v regenerácii a rehabilitácii.
Forma výučby:  cvičenia
Ukončenie predmetu:  zápočet

Predmet:  Stolný tenis

Gestor:  PaedDr. Daniela Gádošiová, CSc.,
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca pre začiatočníkov, zdokonaľovacie cvičenia pre pokročilých. Oboznámenie so základnými pravidlami a základy rozhodovania v zjednodušených podmienkach hry. Modelované zápasy. Príprava na súťaže a turnaje v rámci univerzitných súťaží.
Forma výučby:  cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet

Predmet: Bedminton

Gestor:  Mgr. Saša Orviský, Mgr. Eva Ráková
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností pre začiatočníkov, cvičenia na zdokonaľovanie techniky pre pokročilých. Zdokonaľovanie úderov a zvyšovanie kondičných schopností hráčov. Oboznámenie s pravidlami a základmi rozhodovania. Príprava na súťaže a turnaje v rámci univerzitných súťaží.
Forma výučby: cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet

Predmet: Tenis

Gestor:  PaedDr. Viktor Škultéty
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt
Kredity:  1(2)
Výučba základných úderov  a základov hry pre začiatočníkov. Cvičenia na zdokonaľovanie techniky hry pre pokročilých, zvyšovanie kondičných schopností. Oboznámenie s pravidlami a základmi rozhodovania. Modelové zápasy. Príprava na súťaže a turnaje v rámci univerzitných súťaží a medzinárodných turnajov.
Forma výučby:  cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet

Predmet: Basketbal

Gestor: PaedDr. Lenka Podgórska, Mgr. Roman Heriban
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Nácvik základnej techniky pre začiatočníkov, jednoduché herné sytémy, základy hry. Oboznámenie s pravidlami a základmi rozhodovania v zjednodušených podmienkach hry. Zdokonaľovací športový tréning pre výkonnostných basketbalistov, zvyšovanie kondičných schopností. Príprava na medziuniverzitné súťaže v rámci vysokoškolskej ligy a medzinárodné turnaje.
Forma výučby: cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet

Predmet: Volejbal

Gestor: PaedDr. Mária Kalečíková
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Nácvik základnej techniky odbíjania pre začiatočníkov, jednoduché herné systémy, hra podľa pravidiel. Oboznámenie sa s pravidlami volejbalu a beachvolejbalu a základmi rozhodovania. Zdokonaľovací športový tréning pre výkonnostných volejbalistov, zvyšovanie kondičných schopností. Príprava na medziuniverzitné súťaže v rámci vysokoškolskej ligy a medzinárodné turnaje.
Forma výučby: cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet   

Predmet: Futbal, Futsal

Gestor: PaedDr. Ján Janík
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca, herných kombinácií a hry, pre začiatočníkov a pokročilých. Rozvoj základných pohybových schopností, zručností a obratnosti. Zdokonaľovací tréning pre výkonnostných futbalistov, príprava na medzifakultné,  univerzitné a medzinárodné súťaže. Základné pravidlá malého a veľkého futbalu, základy rozhodovania. Príprava a účasť v univerzitnej lige sálového futbalu.
Forma výučby: cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet

Predmet: Florbal

Gestor:  Mgr. Peter Hložek, PaedDr. Július Dubovský
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt
Kredity:  1(2)
Bezkontaktný hokej s odľahčenou loptičkou a s odľahčenými hokejkami. Výučba základnej techniky pre začiatočníkov, jednoduché herné systémy, hra. Zvyšovanie všeobecnej vytrvalosti, zlepšovanie obratnosti a ostatných zručností. Oboznámenie s pravidlami, základy rozhodovania. Zdokonaľovací tréning pre pokročilých, príprava na univerzitné zápasy a turnaje.
Forma výučby:  cvičenia
Ukončenie predmetu:  zápočet

Predmet: Hádzaná

Gestor: Mgr. Peter Hložek, Mgr. Eva Matulníková
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester:  podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Zdokonaľovací tréning pre pokročilých. Zdokonaľovanie základnej techniky, herné systémy a hra. Príprava na medziuniverzitné a medzinárodné turnaje. Zdokonaľovanie všeobecných vytrvalostných schopností a obratnosti. Oboznámenie s pravidlami a rozhodovanie v zjednodušených podmienkach hry.
Forma výučby: cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet

Predmet: Vodáctvo a pobyt v prírode

Gestor: Mgr. Saša Orviský, Mrg. Peter Hložek
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1
Pohybová aktivita zameraná na zvládnutie základov techniky jazdy na lodiach – kajak, kanoe a raft. Zdokonaľovací výcvik formou jednodňových a viacdňových výjazdov. Oboznámenie so základnými charakteristikami vodnej turistiky, táborenia, ochrany prírody a agroturistiky. Poznatky o zásadách záchrany topiaceho sa.
Forma výučby: cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet

Predmet: Zimné a letné telovýchovné sústredenia

Gestor: PaedDr. Viktor Škultéty
Týždenný rozsah: 0/2
Ročník, semester: podľa študijného programu fakúlt
Kredity: 1(2)
Zimné telovýchovné sústredenia – zamerané na výučbu základnej a zdokonaľovacej techniky zjazdového, bežeckého lyžovania a snowboardingu. Základné poznatky zo zimnej turistiky, pobytu a pohybu v zimnej prírode, zásady prvej pomoci. Letné telovýchovné sústredenia – kanoistika, turistika, cykloturistika, plávanie a loptové hry. Oboznámenie so základnými charakteristikami turistiky, táborenia a základnými poznatkami o pohybových aktivitách, ktoré sú náplňou kurzu. Zvyšovanie všeobecnej zdatnosti a výkonnosti organizmu.
Forma výučby:  cvičenia
Ukončenie predmetu: zápočet