Mimosemestrálne kurzy – zimné telovýchovné sústredenia

LYŽIARSKE KURZY

CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU EU V BRATISLAVE organizuje pre študentov v zimnom semestri 2016/2017  LYŽIARSKE KURZY s možnosťou udelenia zápočtu z telesnej výchovy.Prihláška na kurzy