Adresy objektov a dopravné spojenie

Horský park (ul. Prokopa Veľkého, autobus č. 84)

  • telocvičňa, posilňovňa, sauna, futbalové ihrisko s umelou trávou

Školička (EU Dolnozemská cesta)

  • pohybové štúdio, posilňovňa

Plaváreň Pasienky (Junácka 4, autobus č. 98)

  • plávanie, aqua aerobik, veľký alebo malý bazén

Športová hala Mladosť (Rožňavská ul., autobus č. 98)

  • futsal, futbal, hádzaná, florbal

Športová hala Agrofert STU (za areálom EU Dolnozemská)

  • tenis, bedminton