Rozvrh výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Denné štúdium

Rozvrh denného štúdia na zimný semester 2017/2018 – Aktualizovaná verzia platná od 02.10.2017

 lookin

Na prezeranie rozvrhu potrebujete program Lookin.
Program musíte mať nahraný v adresároch WinRozvrhy/Exe ( c:WinRozvrhy/Exe/Lookin.exe)

Potom si už len stiahnete databázový súbor Rozvrh denného štúdia ZS 2017/2018 s rozvrhmi a otvorite ho v Lookine.

Návod na používanie rozvrhu. 

 

Rozvrh je dostupný aj v mobilnej aplikáciihttp://euba-rozvrh.herokuapp.com/


 

Externé štúdium

Rozvrh externého štúdia na zimný semester 2017/2018 

Platný od 07. 10. 2017 !!!

 

  NHF OF FHI FPM
1. ročník Bc. všetky programy všetky programy všetky programy  
2. ročník Bc. všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
3. ročník Bc. všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
4. ročník Bc. všetky programy      
1. ročník Ing. všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
2. ročník Ing. všetky programy všetky programy všetky programy všetky programy
3. ročník Ing.     všetky programy  

 


 

CTVŠ: 

ZÁPIS NA TV na zimný semester 2017/2018  v AIS: od 14. do 21.09.2017


Vysokoškolská liga - všetky fakulty:  ZAČIATOK VÝUČBY od 25.9.2017 

ROZVRH 


 

Rozvrh jazykov na ZS 2017/2018 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV:

Rozvrh anglického jazyka na ZS 2017/2018 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV - aktualizované 18.9.2017

Rozvrh nemeckého jazyka na ZS 2017/2018 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh španielskeho jazyka na ZS 2017/2018 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV - FMV aktualizované 18.9.2017

Rozvrh francúzskeho jazyka na ZS 2017/2018 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh talianskeho jazyka na ZS 2017/2018 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Rozvrh ruského jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov na ZS 2017/2018 pre NHF, OF, FHI, FPM a FMV

Dôležité!!! - Informácia k rozvrhu pre študentov NHF 3. ročník, 2. jazyk francúzsky, kurz č. 11 


Externé štúdium - výučba románskych a slovanských jazykov - ZS 2017-2018

                       


Rozdelenie študentov AJ - NHF, OF, FHI, FPM  a FMV do  jazykových krúžkov na ZS 2017/2018:

AJ - krúžok NHF - kurz č.9

AJ - krúžok FHI - kurz č.9

AJ - krúžok FPM - kurz č.9

AJ - krúžok OF- kurz č.10

AJ - krúžok OF - kurz č.12

AJ - krúžok FHI - kurz č.12

AJ - krúžok FMV - kurz č.12

AJ - krúžok FPM - kurz č.12

AJ - krúžok NHF - kurz č.12

AJ - krúžok NHF - kurz č.13

AJ - krúžok NHF - kurz č.14

AJ - krúžok OF - kurz č.17

AJ - krúžok FMV - kurz č.19

AJ - krúžok FMV - kurz č.21

OZNAM - III. roč. 2.j NH 11-1 bude dodatočne nasadený po dohode s vyučujúcou S.  Krajčík Danišovou (info na sekretariáte KAJ)

 

 

Rozdelenie študentov NJ - NHF, OF, FHI, FPM  a FMV do  jazykových krúžkov na ZS 2017/2018:


Krúžky NJ NHF - ZS_17_18

Krúžky NJ OF - ZS_17_18

Krúžky NJ FHI - ZS_17_18

Krúžky NJ FPM - ZS_17_18

Krúžky NJ FMV - ZS_17_18


 

Románske a slovanské jazyky:

Rozdelenie študentov do  jazykových krúžkov na ZS 2017/2018:


1. Nové skupiny začínajúcich kurzov:

Všetky fakulty  - 1. jazyk románsky alebo slovanský

NHF krúžky - románske a slovanské jazyky ZS 2017

FPM krúžky - románske a slovanské jazyky ZS 2017

FHI krúžky - románske a slovanské jazyky ZS 2017

FMV 2. jazyk - krúžky - románske a slovanské jazyky ZS 2017

FMV 3. jazyk - krúžky - románske a slovanské jazyky ZS 2017

 

2. Skupiny pokračujúcich kurzov:

Krúžky románskych a slovanských jazykov v pokračujúcich kurzoch v 2. ročníku OF a FMV a v 3. ročníku NHF a FMV sa oproti predošlému semestru nemenia. Výnimkou sú skupiny, ktoré uvádzame:

FMV 2. ročník – 3 . cudzí jazyk španielsky - 3. a 4. skupina

NHF 3. ročník - jazyk francúzsky - kurz č.11

 

Milí študenti, 

v prípade, že ste nenašli svoje meno v zozname krúžkov pre anglický alebo nemecký jazyk, kontaktujte p. Rajeckú –  ruzena.rajecka@euba.sk 

V prípade, že ste nenašli svoje meno v zozname krúžkov pre románske alebo slovanské jazyky, kontaktujte dr. Kerestyho – jan.keresty@euba.sk 

Do mailu nezabudnite uviesť fakultu a jazyk, na ktorý ste sa hlásili, a tiež to, či ide o 1., 2. alebo 3. cudzí jazyk (napr. NHF, francúzština, 2.j.).