Harmonogram akademického roka na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Kolégium rektora EU v Bratislave sa dňa 22.2.2017 opätovne zaoberalo návrhom harmonogramu ak. roka 2017/2018 a na návrh študentov schválilo tento harmonogram.

Harmonogram ak. roka 2017/2018 na EU v Bratislave


Harmonogram ak. roka 2016/2017 na EU v Bratislave:

 

Termín

Poznámka

Zápisy na štúdium

2. 9. – 23. 9. 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka

2. 9. – 23. 9. 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Slávnostné otvorenie akademického roka

26. 9. 2016

centrálne pre celú univerzitu

Výučba – zimný semester – denné štúdium – 1. a 2. stupeň

26. 9. – 23. 12. 2016

 

Týždeň na udeľovanie zápočtov

19. 12. – 23. 12. 2016

 

Výučba – zimný semester – externé štúdium – 1. a 2. stupeň

24. 9. – 17. 12. 2016

 

Výučba – zimný semester – 3. stupeň štúdia

september – december 2016

podľa harmonogramov fakúlt

Skúškové obdobie – zimný semester

2. 1. – 10. 2. 2017

 

Výučba – letný semester – denné štúdium –  1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa

13. 2. – 12. 5. 2017

 

Výučba – letný semester – denné štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa

13. 2. – 28. 4. 2017

 

Výučba – letný semester – externé štúdium – 1. a 2. ročník 1. stupňa a 1. ročník 2. stupňa

11. 2. – 13. 5. 2017

okrem 15. 4. 2017 

Výučba – letný semester – externé štúdium – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa

11. 2. – 29. 4. 2017

okrem 15. 4. 2017

Týždeň na udeľovanie zápočtov

24. 4. – 29. 4. 2017

9. 5. – 13. 5. 2017

pre záverečné ročníky na 1. a 2. stupni

pre ostatné ročníky na 1. a 2. stupni

Výučba – letný semester – 3. stupeň štúdia

február – máj 2017

podľa harmonogramov fakúlt

Skúškové obdobie – 3. ročník 1. stupňa a 2. ročník 2. stupňa

2. 5. – 27. 5. 2017

podľa harmonogramov fakúlt

Skúškové obdobie – letný semester

15. 5. – 7. 7. 2017*

 

Štátne skúšky – bakalárske, inžinierske

15. 5. – 7. 7. 2017**

podľa harmonogramov fakúlt

Štátne skúšky – dizertačné

 

podľa harmonogramov fakúlt

Prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia

12. 6. – 16. 6. 2017

 

Prijímacie skúšky pre 2. stupeň štúdia

19. 6. – 7. 7. 2017

21. 8. – 25. 8. 2017

podľa harmonogramov fakúlt

Prijímacie skúšky pre 3. stupeň štúdia

jún – júl 2017

podľa harmonogramov fakúlt

Opravný termín štátnych skúšok na 1. stupni štúdia

august 2017

podľa harmonogramov fakúlt

Opravný termín štátnych skúšok na 2. stupni štúdia

august 2017 – máj 2018

podľa harmonogramov fakúlt

Promócie (2. stupeň štúdia)

26. 6. – 7. 7. 2017

 

Promócie (1. stupeň štúdia)

3. 7 . – 7. 7. 2017

podľa harmonogramov fakúlt

Promócie (3. stupeň štúdia)

október 2016

marec 2017

 

Obdobie hlavných prázdnin

10. 7. – 31. 8. 2017

 

 

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 15.00 hod.

** okrem obdobia prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia

*** učitelia majú možnosť vypísať termíny skúšok aj v termíne od 22.8. do 26.8.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prerokovalo: Vedenie EU v Bratislave dňa 13.1.2016

Prerokovalo a schválilo: Kolégium rektora EU v Bratislave dňa 20. 1. 2016