Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Základné informácie k ubytovaniu sa v Študentských domovoch Ekonomickej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2017/2018

Prosíme neuhrádzať poplatky vopred pred ich stanovením v AiS!

 

ŠD Dolnozemská

Dolnozemská cesta 1
852 19 Bratislava


viac informácií >>

ŠD Starohájska 4

Starohájska 4
852 19 Bratislava


viac informácií >>

ŠD Starohájska 8

Starohájska 8

852 19 Bratislava


viac informácií >>

ŠD Prokopa Veľkého 41

Prokopa Veľkého 41, 811 04 Bratislava


viac informácií >>

ŠD Hroboňova 4

 

Hroboňova 4

811 04 Bratislava


viac informácií >>

ŠD Ekonóm

 

Prístavná 8

821 09 Bratislava


viac informácií >>

ŠD Vlčie hrdlo

Vlčie Hrdlo 74, 821 07 Bratislava


viac informácií >>

ŠD Bellova v KE


Bellova 1, 040 01 Košice


viac informácií >>


Student residence


 

Viedenská cesta 7

 

851 01 Bratislava - Petržalka

(zmluvné zariadenie)

 

viac informácií >>


Dokumenty

Interné smernice, predpisy a dokumenty súvisiace s ubytovaním