Stravovanie

Vážení zamestnanci,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe výsledku verejnej súťaže bola dňa 17.10.2016 uzatvorená zmluva na poskytovanie stravovacích služieb v Študentskej jedálni Ekonomickej univerzity v Bratislave Dolnozemská 1 pre študentov a zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 190015/083/2016. Dňom 19.10.2016 (streda) bude opäť zabezpečené poskytovanie stravovania v Študentskej jedálni EU v Bratislave DOLNOZEMSKÁ.

Cena stravnej jednotky pre zamestnanca je v zmysle tejto zmluvy 1,13 Eur

Prevádzkové hodiny:

 • na základe objednávky vo výdajni so samoobsluhou v pondelok až piatok v čase od 11.00 do 14.00 hod. 
 • podľa voľného výberu  vo výdajni so samoobsluhou v pondelok až piatok v čase od 11.00 do 14.00 hod. 

Od soboty 22.10.2016 bude v zimnom semestri poskytovaná strava - obedy v čase výdaja od 11:00 - 12:30 hod. Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb EU v Bratislave

 

Informácie k stravovaniu 

Ponuka denného menu v Študentských jedálňach EU v Bratislave je zverejnená na internete http://jedalen.euba.sk a na informačných tabuliach v uvedených stravovacích zariadeniach.

Platbu za jedlo je možné realizovať elektronicky, prostredníctvom ISIC karty cez stravovací systém CardPay, na základe zálohovej platby v hotovosti v pokladni ŠJ EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1, alebo elektronickým bankovým prevodom.

Oznamujeme študentom EU v Bratislave, že peniaze na stravovanie si môžu vkladať cez Internet banking. Vložené peniaze budú pripísané na účet do 3 dní.

Povinné údaje pri platbe:
Číslo účtu: 7000074423

IBAN: SK60 8180 0000 0070 0007 4423
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: osobné číslo študenta – toto číslo sa Vám zobrazí po priložení ISIC karty k terminálu na objednávanie stravy VPRAVO HORE (osobné číslo nie je uvedené na ISIC karte)
Špecifický symbol: 7777 /povinne uviesť!!/

Prípadné reklamácie u p. Hradeckej, email:  jana.hradecka@euba.sk

 

ID – osobné číslo študenta
Po priloženie ISIC karty k terminálu sa zobrazí vpravo hore (iba číslice – bez „Str.2013“).
ID nieje uvedené na ISIC karte.

Objednávanie obedov cez internet:
jedálny lístok nájdete na stránkach euba.sk - http://jedalen.euba.sk/index.aspx
login: ID (osobné číslo)
heslo: ID (osobné číslo)

Zisťovanie zostatku na ISIC karte
Na terminály po zvolení možnosti „Prehlaď objednávok“ sa zostatok zobrazí vpravo hore.

Cena stravných lístkov

 

ŠJ Dolnozemská  

 • zamestnanec EU 1,13 €
 • dôchodca 1,49 €
 • študent 2,30 €


ŠJ Ekonóm

 • zamestnanec EU 1,13 €
 • dôchodca 1,49 €
 • študent 2,30 €


Bufet Výučba 2

 • zamestnanec EU 1,06 €
 • dôchodca 1,42 €
 • štud.m.jedlo3 1,50 €
 • štud.m.jedlo2 1,60 €
 • štud.m.jedlo1 1,70 €

Konventná

 • zamestnanec EU 1,06 €
 • dôchodca 1,42 €
 • študent 2,16 €


Oznamy

 

OZNAM zmena v objednávaní obedov v stravovacom systéme Cardpay 

 

Dohoda o zrážkach zo mzdy na úhradu záväzkov za poskytnutie stravy -  stravné lístky

 

Pokladňa EU v Bratislave

Počas skúškového obdobia a prázdnin 15.5.2017 – 31.8.2017 bude pokladňa zatvorená, počas tohto obdobia si kredit môžete dobíjať v kancelárii p. Hradeckej v priebehu celého týždňa – nová budova, rektorát, 3. poschodie, číslo dverí A3.08

 

V prípade potreby vystavení potvrdenia na objednaný obed alebo akýchkoľvek iných záležitosti ohľadom stravovania mimo otváracích hodín pokladne sa prosím obracajte na kanceláriu CPČaUS:

 • budova rektorátu 3. poschodie, miestnosť A3.08 

 

Kontakt: Jana Hradecká, jana.hradecka@euba.sk +421 2 6729 1659, 5309

 

Stravovacia komisia EU v Bratislave

Stravovacia komisia je poradným orgánom riaditeľky CPČaUS EU v Bratislave na zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb vysokého štandardu pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave ako aj pre iných záujemcov, v zmysle platných predpisov. Spolupracuje s vedúcimi zamestnancami stravovacích zariadení EU v Bratislave, prerokúva požiadavky a návrhy členov komisie a predkladá odporúčania v súlade s platnou legislatívou pre oblasť stravovania. Dozerá na hygienu prevádzky v stravovacích zariadeniach. Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia a estetiky stolovania. Komisia má právo hodnotiť:

 • kvalitatívnu a formálnu stránku jedálneho lístka,
 • sortiment výrobkov v bufetoch,
 • prevádzkovú hygienu v stravovacích zariadeniach.

Zápisnice  zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave:

 

Zápisnica č. 1-2017 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 1-2016 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave


Zápisnica č. 2-2015 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave


Zápisnica č. 1-2015 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 2-2014 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 1-2014 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 2-2013 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

Zápisnica č. 1-2013 zo zasadnutia Stravovacej komisie EU v Bratislave

 

V prípade pripomienok a námetov k stravovaniu na EU v Bratislave sa môžete obrátiť priamo na členov stravovacej komisie alebo zaslať email na strava.euba@gmail.com

 

MENO

Pracovisko

Kontakt

Doktorovová Božena

Referát IaEM

bozena.doktorovova@euba.sk

Gašperanová Agneša, RNDr., PhD.

NHF

agnesa.gasperova@euba.sk

Horváthová Mária

CPČaUS

maria.horvathova@euba.sk

Krčová Odrejková Ingrid, Mgr. Ing., PhD.

FHI

ingrid.krcova@euba.sk

Kuchyňková Helena,Ing.

CPČaUS

helena.kuchynkova@euba.sk

Mencerová Renáta, Bc.

FAJ

renata.mencerova@euba.sk 

Modrovská Leokádia

SEK

leokadia.modrovska@euba.sk

Polednáková Anna, prof. Dr. Ing.

FPM

anna.polednakova@euba.sk 

Raneta Leonid, Ing., PhD.

FMV

leonid.raneta@euba.sk

Rudavská Iveta, Ing.

CPČaUS

iveta.rudavska@euba.sk 

Szakalová Zora, Ing. - predsedníčka komisie

OF EU

zora.szakalova@euba.sk

 

 

Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – piatok od 11:00 h do 14:00 h

Od soboty 26.9.2014 bude v zimnom semestri poskytovaná strava - obedy každú sobotu v čase výdaja od 11:00 - 12:30 hod


Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM Prístavná 8

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – piatok od 11:00 h do 13:30 h


Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba I.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00
Piatok od 7:00 h do 15:00 h
Sobota - od 7:00 h do 14:00 h

Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba II.

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 17:00 h
Piatok od 7:00 h do 15:00 h
Sobota - od 7:00 h do 14:00 h

Výdaj obedov pre zamestnancov:

11.30 h - 13.30 h

 

Jedálny lístok od 2.10.2017 do 6.10.2017


Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – štvrtok od 7:00 h do 21:00 h
Piatok - od 7:00 h do 20:00 h
Sobota – nedeľa od 9:30 h do 20:00 hStravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná 


Jedálny lístok od 2.10.2017 do 6.10.2017

Jedálny lístok od 9.10.2017 do 13.10.2017