Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave (CPČaUS EU v Bratislave) je celouniverzitným pracoviskom Ekonomickej univerzity v Bratislave, zabezpečuje poskytovanie komplexných služieb v oblasti podnikateľských aktivít univerzity, kongresové služby, služby v oblasti vydavateľstva, reprografické a kopírovacie služby a ďalšie podnikateľské aktivity. Ďalej zabezpečuje ubytovacie, stravovacie a rekreačné služby pre študentov, doktorandov, zamestnancov univerzity ako aj verejnosť. Podporuje záujmovú činnosť, kultúrny a spoločenský život študentov.

Organizačné súčasti centra

 

Študentské domovy

Stravovanie

Vydavateľstvo EKONÓM

Kongresové a podnikateľské centrum

VIRT – vzdelávacie zariadenie

Účelové zariadenie - Vila Horský park

Ubytovacie zariadenie Pokrok

Ubytovacie zariadenie Jarabá

Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná

Folklórny súbor Ekonóm