Oddelenie správy systémov a sietí

Vedúci:

Ing. Martin Novák
tel.: +421 2 6729 5137
miestnosť: D9.37
martin.novak@euba.sk

Zabezpečuje inštaláciu, údržbu a správu operačných systémov a aplikačného programového vybavenia na serveroch, pracovných staniciach, v počítačových učebniach. Zabezpečuje softvérové pripájanie do počítačových sietí LAN a do celouniverzitnej siete NetEU, pripojenie do sietí WAN, manažment a nastavovanie prenosových vlastností celouniverzitnej siete NetEU a optickej siete WAN. Monitoruje prevádzku a odstraňuje poruchy v sieti. Oddelenie výlučne spravuje adresný priestor v sieti NetEU a prideľuje IP internetové adresy užívateľom všetkých bratislavských pracovísk EU v Bratislave.

Oddelenie spravuje celoškolské licenčné programy Campus Agreement, Microsoft Select, SAS, Oracle a iné, ďalej zabezpečuje serverové certifikáty od certifikačnej autority SANET-TCS a Disig a je výlučným registrátorom domén za univerzitu a pracoviská EU v Bratislave v SK-NIC (Slovák toplevel domain registri).

Oddelenie zabezpečuje systémovú a sieťovú prevádzku databázových serverov, aplikačných serverov, poštových serverov, serverov WWW a iných celouniverzitných serverov v správe CIT. Zabezpečuje antivírovú a antispamovú ochranu komunikácie na sieti, aplikácií na serveroch a v e-mailoch, ako aj na pracovných staniciach inštalovaním potrebného softvérového vybavenia a jeho aktualizácie prostredníctvom distribučných serverov.

Spolupracuje na výskumných úlohách a rozvojových projektoch predovšetkým v oblasti rýchlej komunikácie, prístupových práv a centrálnych serverov.


Zamestnanci:

Peter Bláha
tel.: +421 2 6729 5132
miestnosť: D9.32
peter.blaha@euba.sk


Ing. Filip Hlavenka
tel.: +421 2 6729 5132
miestnosť: D9.32
filip.hlavenka@euba.sk

 

Mgr. Dagmar Krausová
tel.: +421 2 67295 153
miestnosť: D9.12
dagmar.krausova@euba.sk


Martin Klokner
tel.: +421 2 6729 5151
miestnosť: D9.11
martin.klokner@euba.sk

Martin Solčiansky
tel.: +421 2 6729 5140
miestnosť: D9.40
martin.solciansky@euba.sk