Oddelenie informačných systémov


Vedúca:

Ing. Jiřina Čarnecká
tel.: +421 2 6729 5133

miestnosť: D9.33

jirina.carnecka@euba.sk

Oddelenie zabezpečuje analýzu a návrh subsystémov informačných systémov pracovísk a fakúlt EU v Bratislave a ich správu, spravuje celouniverzitné informačné systémy na riadenie pedagogického procesu a zabezpečuje zavádzanie a správu informačných systémov pre riadenie a správu EU v Bratislave. Oddelenie vykonáva konzultačnú a poradenskú činnosť pre zamestnancov EU v Bratislave v oblasti požívania informačných systémov na pracoviskách.

Oddelenie zabezpečuje v zmysle zákona o vysokých školách prevádzku Centrálneho registra študentov, Centrálneho registra zamestnancov a Centrálneho registra záverečných prác EU v Bratislave.


Zamestnanci:

Ing. Vladimír Peťura

tel.:  +421 2 6729 5110
miestnosť: D9.10
vladimir.petura@euba.sk

 

Bc. Juraj Cettl
tel.: +421 2 6729 5130
miestnosť: D9.30
juraj.cettl@euba.sk