Oddelenie technicko-hospodárske

Vedúci:

Ing. Augustín Novák
tel.: +421 2 6729 5116
miestnosť: D9.16
augustin.novak@euba.sk

 

Je zamerané na technickú podporu, na zabezpečenie hospodárenia a zásobovania náhradnými dielami a spotrebným materiálom a vytvára materiálne podmienky pre aktivity CIT.

Zabezpečuje prevádzku a rozvoj počítačových sietí optických, štruktúrovaných a bezdrôtových (WiFi) na všetkých bratislavských fakultách a pracoviskách, vrátane študentských domovov.

Zamestnanci oddelenia zabezpečujú montáž, opravy a modernizáciu výpočtovej techniky, počítačových sietí, prídavných zariadení k výpočtovej technike, prevádzku záložných napájacích zdrojov a klimatizácie pre výpočtovú techniku na sále a v uzloch siete v pôsobnosti CIT.

Zodpovedá za preberanie novej výpočtovej techniky a príslušenstva, zabezpečuje jej otestovanie a inštaláciu na príslušných pracoviskách.

Zamestnanci oddelenia posudzujú a vyraďujú zastaranú alebo chybnú, neopraviteľnú, výpočtovú techniku.

V rámci hospodárskej činnosti oddelenie zabezpečuje v spolupráci s útvarom riaditeľa CIT rozpracovanie rozpočtu, spracovanie podkladov pre vystavovanie objednávok a faktúr, spravuje sklady elektronického a prevádzkového materiálu pre oblasť výpočtovej techniky.

Zamestnanci:

Ing. Igor Gábriš

tel.: +421 2 6729 5120
miestnosť: D9.20
igor.gabris@euba.sk

 

Augustín Katrinec

tel.: +421 2 6729 5120
miestnosť: D9.20

augustin.katrinec@euba.sk

 

Ing. Vladimír Hrachovina

tel.: +421 2 6729 5121
miestnosť: D9.21
vladimir.hrachovina@euba.sk


Ing. Robert Fábry
tel.: +421 2 6729 5131
miestnosť: D9.31
robert.fabry@euba.sk


Roman Havran

tel.: +421 2 6729 5123
miestnosť: D9.23

roman.havran@euba.sk