Oddelenie služieb užívateľom

Vedúca:

Ing. Zuzana Sušková
tel.: +421 2 6729 5144
miestnosť: D9.44
zuzana.suskova@euba.sk

Prevádzkuje počítačové učebne v objektoch Výučba 1 a Výučba 2, ktoré sú v správe CIT.

Zabezpečuje internetovú prezentáciu na www serveroch programovaním webových stránok a zverejňovaním dokumentov, správu a aktualizáciu webových stránok pracovísk na univerzite.

Zabezpečuje prístup a nahrávanie zmlúv na Centrálny register zmlúv pri Úrade vlády SR a povinné zverejňovanie objednávok a faktúr na webe univerzity.

Zamestnanci oddelenia zabezpečujú výrobu a distribúciu identifikačných kariet pre študentov a zamestnancov a ich prolongovanie na ďalšie obdobie. Z databázy držiteľov čipových kariet poskytujú údaje do prístupových, stravovacích a externých informačných systémov v rozsahu poskytnutého súhlasu používateľov čipových kariet.

Oddelenie poskytuje poradenskú činnosť a konzultácie v oblasti informačných technológií používateľom výpočtovej techniky a zabezpečuje prevádzku svetelných informačných panelov na univerzite.

Oddelenie prevádzkuje kontaktné pracovisko pomoci užívateľom Helpdesk.

 


Zamestnanci:

Andrej Béder
tel.: +421 2  6729 1670
andrej.beder@euba.sk

 

Hildegard Čuperková
tel.: +421 2 6729 5687
hildegard.cuperkova@euba.sk

 

Michal Javorka

tel.: +421 2 6729 5687
michal.javorka@euba.sk

 

Katarína Morháčová
tel.: +421 2 6729 5139
miestnosť: D9.39
katarina.morhacova@euba.sk

 

Ing. Dana Viskupová
tel.: +421 2 6729 5143
miestnosť: D9.43
dana.viskupova@euba.sk


Helpdesk
tel.: +421 2 6729 5555
helpdesk@euba.sk