Oddelenie audiovizuálnej techniky

Vedúci:

Ing. Andrej Nemec
tel.: +421 2 6729 5107
miestnosť: D9.07
andrej.nemec@euba.sk

 

Oddelenie zabezpečuje prevádzku audio a video techniky a prevádzku didaktickej techniky pre pedagogický proces na všetkých univerzitných pracoviskách.

Zamestnanci oddelenia zabezpečujú prevádzku audio, video a tlmočníckej techniky vo všetkých priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zamestnanci oddelenia vykonávajú poradenskú a konzultačnú činnosť pri obstarávaní a využívaní prostriedkov výpočtovej a audiovizuálnej techniky pre zamestnancov EU. Pripravujú podklady a špecifikácie k nákupom výpočtovej a audiovizuálnej techniky pri verejnom obstarávaní, aktívne sa zúčastňujú prác v odborných komisiách pre obstarávanie, vyraďovanie a likvidáciu výpočtovej a audiovizuálnej techniky.

Zamestnanci:

Juraj Čarnecký
tel.: +421 2 6729 5108
miestnosť: D9.08
juraj.carnecky@euba.sk

 

Roman Ondrejka
tel.: +421 2 6729 5140
miestnosť: D9.40
roman.ondrejka@euba.sk