Výzvy

 

Aktuálne výzvy - termíny podania projektov

 

Z dôvodu veľkého záujmu o účasť na informačnom seminári k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! dňa 5.12.2016 V Bratislave MŠVVaŠ SR organizuje dodatočný informačný seminár v termíne 12.12.2016. 

Program informačného seminára spolu s odkazom do online prihlasovacieho formulára nájdete TU


OP Ľudské zdroje

Zameranie výzvy: Podpora celoživotného vzdelávania

Názov výzvy: NediskVALIFIKUJ SA! 

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.11.2016

Dátum uzavretia: neuvedený, resp. ide o tzv. otvorenú výzvu

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!

Program a prihlasovanie sa 

 

Marec 2016

01.03.2016 I Vyšehradský fond Malé granty

15.03.2016 I Vyšehradský fond Štandartné granty

15.03.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Organizácia rakúsko - slovenských školení

30.03.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Spolupráca mladých výskumníkov, Organizácia rakúsko - slovenských letných jazykových kurzov 

30.03.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Doktoráty pod dvojitým vedením

30.03.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Organizácia rakúsko - slovenských letných jazykových kurzov 

30.03.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov

31.03.2016 I Erasmus+ K2 - Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

Apríl 2016

10.04.2016 I Vyšehradský fond V4+Japan Research Program

15.04.2016 I Vyšehradský fond Strategické granty

Máj 2016

 

15.05.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Spolupráca mladých výskumníkov

15.05.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Doktoráty pod dvojitým vedením

15.05.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Organizácia rakúsko - slovenských letných jazykových kurzov 

15.05.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov 

Jún 2016

01.06.2016 I Vyšehradský fond Malé granty

September 2016

01.09.2016 I Vyšehradský fond Malé granty

15.09.2016 I Vyšehradský fond Štandardné granty

Október 2016

15.10.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Spolupráca mladých výskumníkov

15.10.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Doktoráty pod dvojitým vedením

15.10.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Organizácia rakúsko - slovenských letných jazykových kurzov 

15.10.2016 I Akcia Rakúsko - Slovensko Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov 

November 2016

10.11.2016 I Vyšehradský fond University Studies Grants

December 2016

01.12.2016 I Vyšehradský fond Malé granty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visegrad + The program has no regular annual deadline and proposals are solicited through calls for proposals published on the fund’s website.