Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (CEILA)

  • vytvára, priebežne aktualizuje a rozširuje databázu odborníkov a pracovísk v SR, zameraných na iberské a latinskoamerické štúdie v strednej a východnej Európe.  
  • organizuje kurzy španielskeho a portugalského jazyka a reálií krajín Iberského polostrova a Latinskej Ameriky.  
  • publikuje učebné texty, bibliografiu a iné materiály potrebné pre vzdelávacie aktivity centra, ako aj zborníky zo seminárov a konferencií.   
  • organizuje rôzne podujatia zamerané na šírenie poznatkov o problematike iberských a latinskoamerických krajín.
  • je dokumentačným, vzdelávacím a vedeckovýskumným pracoviskom zameraným na spoločensko - ekonomickú a kultúrnu problematiku krajím Iberského polostrova a Latinskej Ameriky a na ich vzťahy so Slovenskom.

 

 Letná škola TEC Monterrey, Mexiko – 2015

Ústav medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizoval v termíne od 6. 7. 2015 do 1. 8. 2015 už 11. ročník úspešnej Letnej školy pre mexických študentov zo siedmych kampusov partnerskej univerzity Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tohtoročnej Letnej školy s názvom “Marketing in Central and Eastern Europe” sa zúčastnilo 28 študentov. Jadro akademického programu tvorili prípadové štúdie marketingových stratégií vybraných produktov a služieb a  workshopy zamerané na zdokonalenie sa v oblasti mäkkých zručností a prezentačných schopností. Súčasťou Letnej školy boli tiež exkurzie do podnikov a inštitúcií – VW, NBS a odborné prednášky expertov z firiem na tému ľudských zdrojov či obchodu s krajinami Latinskej Ameriky.

Okrem akademickej časti mali mexickí študenti možnosť “zažiť” viaceré príbehy v rôznych častiach Slovenska. V rámci neakademického programu spoznávali nielen Bratislavu a jej okolie - navštívili hrad Devín, absolvovali “Vinnú cestu”, na ktorej si prezreli hrad Červený kameň, Slovenskú majoliku v Modre a Malokarpatské múzeum v Pezinku, ale navštívili aj vzdialenejšie kúty Slovenska - zavítali na Trenčiansky a Spišský hrad, do Levoče, Kežmarku a Banskej Bystrice, prešli sa okolo Štrbského plesa, zažili pravú slovenskú svadbu v  Múzeu ľudovej architektúry v Pribyline, prezreli si Demänovskú ľadovú jaskyňu a veľmi ich zaujala aj prehliadka Múzea SNP v Banskej Bystrici.

V záverečnom hodnotení mexickí študenti vyjadrili veľkú spokojnosť s celým programom a vyjadrili želanie opäť sa niekedy vrátiť na Slovensko.