Workshopy a kurzy

Úlohou programu o schválenom poskytovateľovi vzdelávania (AEP) Franklin University je poskytovať programy vysokej kvality vedúce k získavaniu profesionálneho certifikátu frekventantom z podnikateľského prostredia, vysokokvalifikovaným odborníkom, študentom a ďalším vhodným cieľovým skupinám.

Rektor EU v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a prezident Franklin University, Dr. David Decker, podpísali v utorok 11.1.2011 Zmluvu o schválenom poskytovateľovi vzdelávania.

img

Dôležite linky:

Franklin University:

http://www.franklin.edu/

Prehľad workshopov:

http://www.franklin.edu/continuing-education/workshops/

Prehľad kurzov:

http://www.franklin.edu/continuing-education/certificate-programs/