Detská ekonomická univerzita

Detská ekonomická univerzita BBS EUBA

Piaty ročník   Detskej ekonomickej univerzity organizovaný Bratislavskou Business  School Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutoční v termíne od 3. júla do 14. júla 2017. Cieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 8 – 14 rokov svet ekonómie, a  oboznámiť ich  so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzity získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej Univerzite.Založenie Detskej ekonomickej univerzity s víziou pokračovania tejto tradície i v budúcnosti. Perspektívne uvažujeme s tradíciou uskutočnovania DEU EU v Bratislave v pravidelnom termíne  2. -3. júlový týždeň.Kapacitne sme obmedzení,resp. maximálny počet detí je počet detí je 50.

Program detskej univerzity BBS EUBA je rozvrhnutý do dvoch týždňov v termíne  3. júl – 14 . júl 2017. Po slávnostnom otvorení sa uskutoční  zápis spolu s výberom voliteľných aktivít. Štúdium na Detskej univerzite bude prebiehať   formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

V tomto roku po prvý krát prichádzame s novinkou v podobe týždňového projektu DEU v anglickom jazyku. Ten sa uskutoční v nasledujúcom pracovnom týždni t.j. v termíne 17.júl – 21.júl 2017.

Výsledkom  projektu je zmysluplne strávený volný čas počas letných prazdnin a iniciovanie záujmu  o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmienať a aktualizovať , ku koncu projektu každoročne vykonávame prieskum - čo deti najviac zaujalo a naopak ,v zmysle zatraktívnenia tejto aktivity.

 

 

 

Program DEU 2017

Program DEU 2017 v AJ