Referát investícií a evidencie majetku

Referent investícií:

Ing. Dušan Janota
tel.: +421 2 6729 5279
miestnosť: D1.13
dusan.janota@euba.sk

 

Referent investícií a obstarávania:

Romana Baroňová
tel.: +421 2 6729 5271
miestnosť: D1.18
romana.baronova@euba.sk

 

Referent majetku:

Božena Doktorovová
tel.: +421 2 6729 5283
miestnosť: D1.33
bozena.doktorovova@euba.sk

Referent majetku:

Marta Figurová
tel.: +421 2 6729 5281
miestnosť: D1.32
marta.figurova@euba.sk

 

Referent majetku:

Margita Litvová
tel.: +421 2 6729 5284
miestnosť: D1.31
margita.litvova@euba.sk