Oddelenie pre plán a rozpočet

Zodpovedá za vykonávanie činností v oblasti plánu a rozpočtu EU.

Vedúca oddelenia:

Ing. Marta Trunkvalterová
tel.: +421 2 6729 5334
miestnosť: D3.34
marta.trunkvalterova@euba.sk

Pripravuje návrh rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na jednotlivé pracoviská EU, podklady na rozhodovanie v oblasti rozpočtu a financovania činnosti EU, sleduje čerpanie finančných prostriedkov  z dotácie štátneho rozpočtu podľa organizačného, programového, funkčného a ekonomického členenia. Vykonáva likvidáciu účtovných dokladov hotovostným stykom, všetky pokladničné operácie, úhradu dodávateľských faktúr prostredníctvom štátnej pokladnice, práce spočívajúce v analytickej a koncepčnej činnosti. Za činnosť oddelenia zodpovedá jeho vedúci zamestnanec kvestorovi.

Úradné hodiny pre pokladňu:

denne mimo dňa výplaty od 10:00 do 12:00 hod.


Zamestnanci:

Ing. Zlatica Horníková
tel.: +421 2 6729 5314
miestnosť: D3.33
zlatica.hornikova@euba.sk

Gabriela Viskupičová
tel.: +421 2 6729 5314
miestnosť: D3.14
gabriela.viskupicova@euba.sk

 

Ing. Gabriela Somolanyiová

tel.: +421 2 6729 5315
miestnosť: D3.15

gabriela.somolanyiova@euba.sk

 Jana Ondrušová
tel.: +421 2 6729 5313
miestnosť:  D3.13
jana.ondrusova@euba.sk


Anna Bystroňová
tel.: +421 2 6729 5312, +421 2 6729 5306
miestnosť:  D3.12
anna.bystronova@euba.sk