Finančný manažér

Názov spoločnosti
Company
Bratislavský samosprávny kraj / Program spolupráce INTERACT III
Miesto výkonu práce
Place of work
Sabinovská 16
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Job description, information about the position
• zodpovednosť za kontrolu predložených žiadostí o platbu zodpovednosť za prípravu, evidenciu, kontrolu a operatívny obeh účtovných dokladov pred úhradou; • zabezpečenie archivácie účtovných dokladov a dokumentov k žiadostiam o platbu; • zodpovednosť za vedenie účtovníctva RO v spolupráci s odborom financií; • spolupracovanie na vypracovaní Výročných správ o vykonávaní programu, priebežného a usmerňujúceho hodnotenia a Záverečnej správy o vykonávaní programu a zodpovedánosť za predloženie podkladov do uvedených dokumentov za oblasť svojej pôsobnosti; • spolupracovanie na príprave podkladov pre hodnotenie programu; • spracovanie finančných analýz, odhadov; • planning, budgeting a forecasting programu; • administratívne činnosti odboru; • komunikácia a spolupráca so zahraničnými partnermi ako aj príprava zasadnutí monitorovacích výborov v zahraničí.
Hrubá mzda
Salary gross
1 300 EUR
Termín nástupu
Date of start
ASAP
Druh pracovného pomeru
Contract type
Plný úväzok
Iné výhody
Other benefits
Stabilné zamestnanie v regionálnej samospráve Práca v medzinárodnom kolektíve Program vzdelávania podporujúci zvyšovanie kvalifikácie v odbore a odborný rast
Požadované vzdelanie,
znalosti a ďalšie požiadavky
Required education, skills and additional requirements
Anglický jazyk (komunikačný jazyk riadiaceho orgánu - úroveň min. B2); ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania; Microsoft Excel – pokročilý; Microsoft Word – pokročilý; Microsoft PowerPoint - základy; organizačné schopnosti; pozitívny vzťah k číslam; zmysel pre detail; odolnosť voči stresu, komunikatívnosť, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v kolektíve; ochota cestovať
Informácie o výberovom
konaní
Information about the slection process
Výberové konanie je predbežne naplávané na 27.09.2018 v doobedňajších hodinách. Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, budeme Vás kontaktovať telefonicky a pozveme Vás na osobné stretnutie. Uchádzači, ktorí nevyhovujú profilu, nebudú kontaktovaní.
Stručná charakteristika
spoločnosti
Short description of the company
www.interact-eu.net www.region-bsk.sk
Kontakt
Contact
Melánia Durdovanská - melania.durdovanska@region-bsk.sk; Jana.Jelemenská - jana.jelemenska@region-bsk.sk