Asistent(ka) riaditeľa

Názov spoločnosti
Company
Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied
Miesto výkonu práce
Place of work
Dúbravská cesta 9, 84005 Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Job description, information about the position
Administratívna činnosť sekretariátu odboru Geofyzika, zabezpečenie finančnej kontroly a kontrola rozpočtu odboru. Zabezpečenie stáží zahraničných študentov a expertov, organizačná činnosť pri zabezpečení vedeckých konferencií, administrácia projektov. (Mzda podľa taríf odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).
Hrubá mzda
Salary gross
Podľa platových taríf.
Termín nástupu
Date of start
Dohodou, preferenčne júla 2018.
Druh pracovného pomeru
Contract type
Plný úväzok
Iné výhody
Other benefits
Zázemie stabilnej inštitúcie, flexibilná pracovná doba, možnosť individuálneho prístupu k pracovným povinnostiam a pracovnému času, príjemné pracovné prostredie.
Požadované vzdelanie,
znalosti a ďalšie požiadavky
Required education, skills and additional requirements
Vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom, právnom alebo technickom odbore, znalosť slovenského jazyka a štylistiky, komunikačné schopnosti, počítačové znalosti (MS Office - používateľ), samostatnosť a zodpovednosť, základná znalosť angličtiny na verbálnej a písomnej úrovni, prax v administratíve výhodou.
Informácie o výberovom
konaní
Information about the slection process
Ak máte záujem o túto pozíciu, prosím, zašlite nám životopis spolu s motivačným listom na e-mail geofpane@savba.sk, alebo na hore uvedenú adresu k rukám P. Nejedlíka. V prípade, že spĺňate zadané kritéria budete v obratom kontaktovaná(ý) a pozvaná(ý) na osobný pohovor.
Stručná charakteristika
spoločnosti
Short description of the company
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied koncepčne rozvíja vedy o Zemi výskumom geologickej stavby a geodynamickej evolúcie Zeme, jej horninového zloženia a evolúcie života ako i interpretácie geofyzikálnych polí a seizmicity, s použitím najmodernejších metód a prístrojového vybavenia. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied tvoria dva odbory - Geologický odbor a Geofyzikálny odbor, ktoré boli etablované z ústavov založených v roku 1953.
Kontakt
Contact
Pavol Nejedlík, geofpane@savba.sk, 0918806108