" /> Ekonomická univerzita v Bratislave

Deň absolventov


Koordinátorka

Dňa absolventov

Iveta Kulifajová
Kariérne centrum EU v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/b
tel.:+421 2 6729 5356 kariera@euba.sk

wwww.euba.sk/kariera

 

Prihláška

Kariérne centrum Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje "Deň absolventov" - jednodňový veľtrh práce a kariérneho poradenstva s cieľom poskytnúť spoločnostiam priamy kontakt na sprostredkovanie pracovných príležitostí, pracovných odporúčaní, konzultácií končiacim študentom EUBA. Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave.

Spoločnosti majú možnosť priameho oslovenia 2 300 budúcich absolventov a 8 500 študentov počas bežného vyučovacieho procesu. Počas podujatia sa budú konať rôzne sprievodné podujatia podporujúce účasť študentov.

 Deň absolventov marec 2020


 

 Účasť zahŕňa

 • vyhradenú plochu pre spoločnosť vo vestibule budovy V2 (rektorát)
 • 2 stoly a 2 stoličky
 • občerstvenie pre 2 zástupcov spoločnosti
 • propagáciu loga účastníka na www.euba.sk, propagáciu na Facebooku v skupinách EU (viac ako 10. tis členov http://www.facebook.com/ekonomicka.univerzita), v priestoroch univerzity formou plagátov
 • upratovacie služby po skončení
 • neobmedzené parkovanie
 • zverejnenie jednotlivých pracovných ponúk tzv. job wall v tlačenej forme - formát pozície na A4, odovzdanie príp. elektronické zaslanie koordinátorke

Job wall 

Návštevníci

 • študenti posledných ročníkov a absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave, študenti iných bratislavských VŠ, ktorí hľadajú konkrétne pracovné pozície a trainee programy
 • študenti nižších ročníkov, ktorí sa zaujímajú o možnosti pracovného uplatnenia, záujem o získanie praxe už počas štúdia, napr. formou stáže, skráteného pracovného úväzku
 • fotogaléria našich aktivít

Harmonogram

 • pondelok od 13.00 h – 17.00 h – možnosť doručenia materiálov do skladu po tejto hodine bude sklad uzatvorený
 • utorok: 07.30 h – 08.00 h príprava stolov a materiálov
 • utorok: 09.00h - slávnostné otvorenie Dňa absolventov
 • utorok: od 09.00 h – 17.00 h oslovovanie študentov, absolventov s ponukami

Návštevnosť

 • návštevnosť je ovplyvnená rozvrhom vyučovania na EU začiatok výučby 7.30 h koniec výučby 19.30 h
 • prestávky výučby: 9.00 – 9.15 h, 10.45 – 11.00 h, 12.30 – 13.30 h, 15.00 – 15.15 h, 16.45 – 17.00 h

Výber a obsadenosť priestoru

 • pre Deň absolventov je určené prízemie hlavného a bočného vstupného vestibulu budovy V2 (rektorát)
 • je možné si priniesť vlastné konštrukcie stánkov (priestor je limitovaný na 200 cm x 200 cm, t.j. 2 ks školských stolov a 2 ks stoličiek) povolené sú roll upy, pop-up steny, stojany v maximálnej veľkosti 2m, priestor nad limit bude účtovaný ako ďalší obsadený
 • priestor si je možné kedykoľvek prezrieť po dohode s koordinátorkou
 • účastníkom nie je poskytnutá pevná konštrukcia stánku
 • je nutné rešpektovať vymedzené hranice priestoru
 • rezerváciu miesta si účastník vyberá priamo v elektronickej prihláške podľa voľných priestorov uvedených v časti Aktuálna obsadenosť priestoruMiesto Spoločnosť Miesto Spoločnosť
1   23  
2   24  
3   25  
4   26  
5

 

27  
6   28  
7

 

29  
8
30  
9
31  
10   32

 

11
33  
12
34  
13   35  
14   36  
15   37  
16   38  
17   39

 

18   40

 

19   41  
20   42  
21   43  
22   44  
    45  
       
       


 

Podorys vestibul jesen 2013

 

Vestibul budovy V2

 

 


Pripojenie na internet

 • wifi pripojenie heslo eubawifi

Pripojenie k elektrickým rozvodom

 • toto pripojenie je obmedzené, preto neodporúčame obrazovky a počítače

Občerstvenie

 • počas dňa bude zabezpečené občerstvenie vo vyhradenom priestore v budove V2  
 • občerstvenie a obedy sú určené pre 2 zástupcov spoločnosti
 • ponuku teplých a studených jedál nájdete v ďalších stravovacích zariadeniach priamo v priestoroch EU

Parkovanie

 • parkovacie miesta na verejnom parkovisku pred EUBA nie sú limitované počtom áut
 • vystavovateľ má právo príjazdu autom priamo pred vchod budovy V2 k vyloženiu si materiálov a následne je nutné auto preparkovať na verejné parkovisko EUBA

Cena

 • 350 € bez DPH, požiadavky nad rámec základnej ponuky sú individuálne spoplatnené
 • 300 € bez DPH, pre spoločnosti s celoročnou/polročnou platenou spoluprácou

Termín prihlásenia       
 Registráciou firma alebo spoločnosť súhlasí so všeobecnými podmienkami a s cenou, ktoré sú zverejnené vyššie.