Verejená habilitačná prednáška Ing. Anity Romanovej, PhD.

Dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 20. marca 2014 o 11.00 h  sa  v zasadacej miestnosti FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04/VI. p.,  bude konať  verejná habilitačná prednáška Ing. Anity Romanovej, PhD., pracovníčky Katedry informačného manažmentu FPM  EU v Bratislave, na tému: Determinanty úrovne zrelosti IT Governance“ a obhajoba habilitačnej práce na tému: „Možnosti uplatnenia IT Governance v podnikovej praxi“.

« späť