Upozornenie o uzatvorení bufetov v období od 17.12.2012-7.1.2013

Vzhľadom na vykonanie nevyhnutných príprav na nasadenie nového Informačného systému pre EU v Bratislave – IS EU BA bude od 17.12.2012 do 7.1.2013 zatvorený:

  • Bufet V1 (budova výučby V1)
  • Bufet V2 (budova výučby V2)
  • Bufet V3 (Študentský domov Horský park)

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb

EU v Bratislave

« späť