Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov

Vážení učitelia,
od 3. mája je aktivovaná v systéme AIS anketa F6-V3 „Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov (pre 1. a 2. stupeň štúdia okrem učiteľov vyučujúcich predmety v cudzích jazykoch a predmety celouniverzitných študijných programov)“. Je len na Vás, aby ste vyjadrili svoje názory na skupiny študentov, ktorých vyučujete . Výsledky prieskumu sa stanú podkladom pre prijímanie účinných opatrení na realizáciu zmien v prístupe vyučujúcich k študijným skupinám a v obsahovom zameraní predmetov. Anketa nie je anonymná a bude sprístupnená v AIS do 15. októbra 2015. V tom istom období súbežne prebieha anketa, v ktorej sa študenti vyjadrujú k predmetu a učiteľom.

Pri vyplňovaní ankety postupujte v súlade s manuálom k anketám, ktorý je dostupný v AIS v časti Postupy- Manuál k anketám pre učiteľov - Manuál k ankete F6-V3 “Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov“.
Prípadne otázky a problémy adresujte na e-mail kvalita@euba.sk

« späť