Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov

Vážení učitelia, od 3.5.2014 do 15.10. 2014 bol v AIS spustený "Prieskum názorov učiteľov na skupiny študentov". Využite možnosť vyjadriť Vaše názory na aktivitu, pripravenosť a úroveň komunikácie študentov, ktorých ste vyučovali v letnom semestri akademického roka 2013/2014. Prieskum sa týka skupín študentov vyučovaných v rámci predmetov na 1. a 2. stupni štúdia, okrem predmetov v cudzom jazyku a predmetov celouniverzitných študijných programov. Prieskum je komplementárny k prieskumu názorov študentov na predmet/učiteľa a nie je anonymný. Stručný návod na zapojenie sa do prieskumu je k dispozícii v AIS v časti "Postupy".
V prípade otázok, resp. nejasností prosím kontaktujte Centrum na zabezpečenie a podporu kvality. E-mail: kvalita@euba.sk, tel. 6729 5307.

« späť