Pohybové aktivity zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave

POHYBOVÉ  AKTIVITY  PRE ZAMESTNANCOV  EU

 
  Letný semester 2015/2016, 22.02. - 13.05.2016    
             
AEROBIK - Horský park:  KOLIESKOVÉ KORČULE:  
Pondelok: 20.00 - 21.00   Hrádza alebo posilňovňa Školička  
Utorok: 17.00 - 18.15   Pondelok: 11.00 - 12.30    
Streda: 15.30 - 16.45          
  20.00 - 21.00   PLAVÁREŇ Pasienky:    
POSILOVŇA - Školička: veľký bazén    
EU Dolnozemská   Pondelok: 13.00 - 14.00    
Pondelok - Štvrtok:   Utorok: 12.00 - 13.00    
  12.30 - 13.30     13.00 - 14.00    
  18.30 - 21.00   Štvrtok: 09.00 - 10.00    
POSILOVŇA - Horský park:   10.00 - 11.00    
Pondelok: 19.00 - 20.00          
Streda: 19.00 - 20.00   BEDMINTON - hala STU:  
      Pondelok: 09.30 - 12.30    
BODYWORK - Školička: Utorok: 09.30 - 12.30    
Utorok: 15.30 - 16.30   Streda: 09.30 - 12.30    
      Štvrtok: 09.30 - 12.30    
SAUNA - Horský park:        
Pondelok: 19.00 - 21.00   FUTBAL - Horský park:    
muži     Pondelok: 17.00 - 18.30    
Streda: 17.00 - 19.00   Piatok: 17.00 - 18.30    
ženy            
spoplatnené Int. smernica: č. 5/2010 (3 Eur/2h/os)        
             
SPLAVY: možnosť zorganizovania splavov pre kolektívy  
    na slovenských a českých riekach    
             
VSTUP:       PaedDr. Július Dubovský
na preukaz zamestnanca          
plaváreň - vstup na preukaz zamestnanca        
INFO: CTVŠ, tel.č.: 67295 434