Plán dovoleniek na rok 2015

V súlade s čl. V. ods. 19  Kolektívnej zmluvy Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len KZ EU v Bratislave) a podľa § 111 ods. 1 Zákonníka práce vydávam príkaz na zabezpečenie čerpania dovolenky podľa plánu dovoleniek v roku 2015 (časť z príslušných ustanovení KZ EU v Bratislave je prílohou tohto príkazu). V tejto súvislosti po dohode so zástupcami zamestnancov určujem všetkým zamestnancom  EU v Bratislave hromadné čerpanie 4 dní dovolenky v čase od  28. 12. 2015  do 31. 12. 2015  (nástup do práce je 4.1.2016).

Príkaz rektora č. 5/2015 na zabezpečenie čerpania dovolenky podľa plánu dovoleniek v roku 2015

Tlačivo 

« späť