Oznamy pre študentov

Tanečné kurzy University Dance Center v letnom semestri

Z University Dance Center prajeme šťastný nový rok 2017 :) Dúfame, že ste si cez sviatky poriadne oddýchli, načerpali veľa nových síl do práce, ale aj školy a s úsmevom a novými cieľmi vstúpili do nového roka.

Prihlás sa na celouniverzitný výberový predmet Zodpovedné podnikanie v praxi (v AJ) v letnom semestri 2016/2017.

Predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice. Fakulta podnikového manažmentu ponúka pre všetkých študentov v LS 2016/2017 celouniverzitný akreditovaný predmet Corporate Responsibility (CR) in the Practice. Zápis na predmet: cez AIS.

Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt

Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt