03.03.2015

Výberové konanie na študijné pobyty na  prestížnych partnerských univerzitách na ZS a LS 2015/2016

Študent si hradí: (nominovaní študenti sú na základe zmluvnej reciprocity oslobodní od školného):

• cestovné náklady (letenka)
• poplatok za študentské vízum
• ubytovanie
• osobné výdavky
• komplexné poistenie

Podmienky výberu:

• Študent Ekonomickej univerzity v Bratislave
• Dobrá znalosť anglického jazyka (min. B 1), prípadne jazyka príjímajúcej krajiny
• Veľmi dobré študijné výsledky
• Prednosť majú študenti vyšších ročníkov štúdia
• Mimoškolské aktivity

Požadovaná dokumentácia:

• 4 x Prihláška
• 4 x CV v slovenskom a 4 x v anglickom jazyku, prípadne 4x v jazyku prijímajúcej krajiny
• 4 x Motivačný list v slovenskom a 4 x v anglickom jazyku/ jazyku prijímajúcej krajiny
• 4 x Výpis výsledkov doterajšieho štúdia
• 4 x Doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
• 4x Certifikáty, potvrdenia o mimoškolskej činnosti, referencie atď.

Termín odovzdania prihlášok: do 18. marca 2015
Termín výberového konania: 25. marca 2015 (čas a miesto budú oznámené prihláseným študentom dodatočne)

Požadovanú dokumentáciu prineste osobne p. Zuzane Hrončekovej /Ing. Simone Kosztanko, miestnosť č. A3.16, Oddelenie medzinárodnej mobility, Ekonomická univerzita v Bratislave a súčasne zašlite aj v elektronickej podobe na e- mail: zuzana.hroncekova@euba.sk, erasmus@euba.sk

Zoznam univerzít:

1.Universidad Nacional de La Plata, Argentína
2. Armenian State University, Arménsko
3. Pintifícia Universidade Cátolica de Sao Paulo, Brazília
4. Universidade de Sao Paulo, Brazília
5. La Universidad de La Serena, Čile
6. College of Management and Economics, Tianjin University, Čína
7. MacEwan University, Kanada
8. Tecnológico de Monterrey, Mexiko
9. Plekhanov Russian University of Economics, Rusko
10. MGIMO, Rusko
11. The National Research University, Higher School of Economics, St. Petersburg, Rusko
12. ICO NIDA, Thajsko
13. The University of Texas at Dallas, USA

« späť