11.04.2017

Výberové konanie na študijné mobility v rámci projektu EDGE na rok 2017/2018

Milí študenti, ak Vás zaujíma téma environmentálnej diplomacie a geopolitiky, ponúkame Vám príležitosť stráviť jeden semester až jeden rok na Univerzite v Liège alebo Inštitúte politických vied Sciences Po v Paríži so štipendiom vo výške 700 EUR/mesiac.

Prihlásiť sa môžu študenti 1. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia, a tiež študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia. 

Prihlášky (CV a motivačný list v AJ) je možné poslať najneskôr do 30.04.2017 na adresu edge@euba.sk

Mobility sú realizované v rámci projektu H2020-Twinn-2015, GA 692413 EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics.

Bližšie informácie týkajúce sa mobilít a predmetov nájdete v prílohe a na http://labos.ulg.ac.be/edge/students/.

 

Ing. Paula Puškárová, PhD., DiS. Art.
Ing. Ivana Dancáková
EDGE Coordinators' Team


« späť