15.04.2016

Tlač a termoväzba záverečných prác študentov EU v Bratislave priamo z AiS2


Vydavateľstvo EKONÓM ponúka pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave komplexné zabezpečenie služby "vytlačenie a termoväzbu záverečnej práce (bakalárske a inžinierske záverečné práce) prostredníctvom stiahnutia týchto prác vydavateľstvom priamo z AiS2".

 

Postup:

 

1. Objednávka

Zaslanie vyplneného objednávkového formulára na tlač a termoväzbu záverečnej práce z AiS2 Vydavateľstvu EKONÓM, elektronicky na email: tlacove.sluzby@euba.sk.

Po doručení objednávky odošle Vydavateľstvo EKONÓM e-mailom potvrdenie o jej prijatí a informáciu o cene a spôsobe úhrady za poskytnutie služby.

UPOZORNENIE - Zadanie diplomovej práce

Súčasťou zaslanej objednávky musí byť aj scan formulára v PDF formáte – Zadanie záverečnej práce v prípade, že nie je súčasťou konečnej verzie práce uloženej v AiS2!


3. Tlač a viazanie

Po úhrade za poskytnutie služby vopred, na účet Vydavateľstva EKONÓM, bude tlač a termoväzba záverečnej práce vykonaná do 48 hodín.

 

4. Prevzatie/Doručenie

Vydavateľstvo EKONÓM zabezpečí dodanie zviazanej záverečnej práce k osobnému prevzatiu na pracoviská Vydavateľstva EKONÓM -  rozmnožovňa v budove V1 a v budove V2 na Dolnozemskej ceste 1, Bratislava.

 

Cenník

Tlač a termoväzba

Cena bez

DPH

DPH

20 %

Cena

s DPH

Obojstranná tlač – čiernobiela – za 1 list formátu A4

0,10 €

0,02 €

0,12 €

Obojstranná tlač – farebne – za 1 list formátu A4

0,20 €

0,04 €

0,24 €

Termoväzba

1,25 €

0,25 €

1,50 €

 

Príklad spôsobu výpočtu za 1 kus 60 stranovej záverečnej práce (30 listov z toho je 5 listov farebných)

25 listov – 0,12 Eur/list = 3,00 Eur s DPH

5 listov – 0,24 Eur/list = 1,20 Eur s DPH

termoväzba – 1,50 Eur s DPH

SPOLU = 5,70 Eur s DPH

 

OBJEDNÁVKA

« späť