27.09.2016

Študenti zo zahraničia prichádzajú za vzdelaním na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Študenti z 24 krajín z rôznych kútov sveta absolvujú v Bratislave zimný semester, najviac ich priletelo z Mexika

Bratislava (26.9.2016) – Ekonomická univerzita v Bratislave bude v nadchádzajúcom zimnom semestri 2016/2017 novou alma mater pre dve stovky študentov z celého sveta. Najzastúpenejšiu skupinu tvoria študenti prichádzajúci z partnerských univerzít vo Francúzsku a Španielsku. Možnosť študovať na EU v Bratislave využili aj študenti z Talianska, Turecka, Nemecka a ďalších krajín v rámci programu Erasmus+ a bilaterálnych programov spolupráce.

„Najpočetnejšiu skupinu tvoria študenti z Mexika, ktorí budú na EU v Bratislave študovať na základe bilaterálnej spolupráce s Tecnológico de Monterrey. TEC Monterrey patrí medzi najprestížnejšie univerzity v španielsky hovoriacich krajinách a zaraďuje sa k 100 najlepším univerzitám na svete. Je zároveň jedinou univerzitou v Mexiku a Latinskej Amerike, ktorá získala 5 hviezd v prestížnom medzinárodnom rebríčku QS“, upresňuje Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Zahraniční študenti na úvod nového akademického roka už na pôde univerzity absolvovali svoj Welcome Day, kde sa okrem informácií o štúdiu dozvedel aj praktické informácie o živote v Bratislave.

„Veľmi nás teší veľký záujem zo strany zahraničných študentov, ktorý sme aj v tomto semestri zaznamenali. Je to pre nás povzbudzujúce a zároveň zaväzujúce, keďže je našou snahou vytvoriť našim hosťom príjemné prostredie a zabezpečiť kvalitnú výučbu,“ dodal prorektor B. Mattoš.

Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné renomované inštitúcie. EU v Bratislave bola Európskou komisiou zaradená medzi top 500 európskych vysokoškolských inštitúcií, ktoré vyslali, resp. prijali najviac študentov v rámci programu Erasmus+ (umiestnila sa na 156. mieste). EU v Bratislave bola taktiež zaradená do Erasmus Success Stories Generálneho riaditeľstva pre školstvo a kultúru Európskej komisie a v roku 2012 získala ocenenie Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) Kvalita Erasmus mobility 2012.

 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ako najstaršia slovenská vysoká škola ekonomického zamerania vznikla v októbri roku 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave. Cieľom univerzity je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a vytvoriť priestor pre tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Ekonomická univerzita organizuje vysokoškolské štúdium bakalárske, inžinierske, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov. V súčasnosti ju tvorí 7 fakúlt a to Národohospodárska, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov všetky so sídlom v Bratislave a Podnikovohospodárska fakulta sídliaca v Košiciach. Od svojho vzniku Ekonomická univerzita v Bratislave vychovala viac ako 80.000 absolventov.

Foto galéria

« späť