06.10.2015

Štipendiá a granty 2016/2017

Vážení študenti, 14. októbra 2015 v čase od 12:30 do 13:30 sa v miestnosti B1.02 uskutoční prezentácia štipendijných ponúk na medzinárodné mobility. 

Dozviete sa o možnostiach získania finančného príspevku na štúdium v zahraničí.

Tešíme sa na Vašu účasť!

« späť