29.03.2016

Stáž na Americkej obchodnej komore

Centrum severoamerických štúdií EU v Bratislave (CNAS) v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku (AmCham) Vám ponúkajú jedinečnú možnosť stážovať v srdci businessu! Možný nástup už od pondelka 18.4.2016 alebo na základe dohody. Všetky informácie a dokumenty prosím zasielajte do 10. apríla Michalovi Krčmérymu na michal.krcmery@amcham.sk

« späť