16.09.2015

Rozvrh DŠ a EŠ na ZS 2015/2016

Rozvrh  pre denné a externé štúdium na zimný semester 2015/2016 je zverejnený a aktualizovaný na http://www.euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby  

« späť