19.09.2016

Rozvrh DŠ a EŠ na ZS 2016/2017

Rozvrh  pre denné a externé štúdium na zimný semester 2016/2017 je zverejnený a aktualizovaný na http://www.euba.sk/studenti/rozvrh-vyucby.
« späť