05.05.2015

PODMIENKY PROGRAMU CEEPUS PRE AKAD. ROK 2015/2016

V rámci štipendijného programu CEEPUS boli EU v Bratislave pridelené nasledovné kvóty pre akademický rok 2015/2016:

Pre študentov:
v rámci siete AMADEUS

- Wirtschaftsuniversität Wien /Rakúsko – 2 študenti/každý na dva semestre – v rámci programu JOSZEF
- University “Luigj Gurakuqi” Shkodra/ Albánsko – 1 študent/1 semester
- University of Rijeka/Chorvátsko – 1 študent/1 semester
- University of Montenegro/Čierna hora – 1 študent/1 semester

v rámci siete REDENE

- University of Economics in Katowice/Poľsko – 1 študent/1 semester


Od účastníkov programu JOSZEF sa na WU – Wien vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny. V tomto prípade ide o celoročné štúdium s presne stanovenými predmetmi a skúškami. Viac informácii o tomto programe spolu s požiadavkami na vhodných kandidátov je dostupných na http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/dalsie-moznosti-studia-v-zahranici/ceepus

Na ostaných univerzitách je potrebná znalosť angličtiny.

Študenti predkladajú svoje žiadosti fakultnému prodekanovi pre medzinárodné vzťahy.

K žiadosti musia študenti doložiť:
• životopis v slovenčine a v angličtine,
• motivačný list v slovenčine a v angličtine,
• výpis známok (v slovenčine) a 
zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem.

Záujemcovia o program Joszef predkladajú:
• životopis a motivačný list v nemčine,
• výpis známok,
• certifikáty potvrdzujúce znalosť NJ a AJ
• doklady potvrdzujúce pracovné skúsenosti

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte:

Ing. Ivana Vyskočová
Oddelenie medzinárodnej mobility
e-mail: Ivana.vyskocova@euba.sk
tel: 02/6729 5386

« späť