05.10.2015

PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL

Fakulta aplikovaných jazykov EU organizuje a ponúka od zimného semestra akademického roku 2015/2016 dvojsemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD.

  • Výučba v kurze bude prebiehať 2x týždenne ( presné dni dohodne- me spoločne s prihlásenými poslucháčmi spoločne cez e-mail, ale čo sa týka času bude to najpravdepodobnejšie vo večerných hodinách - 17.00-19.15) s nemeckým lektorom a vyučujúcim z Katedry jazykovedy a translatológie FAJ. Celková výmera kurzu je 90 hodín. Kurz začne 9.11.2015 a bude trvať do apríla 29.4.2016 (mimo skúškového obdobia a prázdnin - od 9.11.2015 - 9.12.2015 (vrátane) - 30 hodín a od 16.2.2015 - 29.4.2015 60 hodín), v hlavnej budove EU, Dolnozemská 1. (č. miestnosti bude vopred oznámené) Pred skúškou sa koná blokové sústredenie (sobota) so simuláciou skúšky.
  • Písomná a ústna skúška bude koncom  mája 2016 na EU v spolupráci s DSIHK (Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora). Za skúšku sa platí osobitne. Skúšať budú renomovaní odborníci z hospodárskej praxe a učitelia FAJ. Certifikát má platnosť vo všetkých krajinách EÚ.
  •  Prihlásiť sa môžu študenti s dobrými znalosťami nemeckého jazyka  B2/C1 alebo adekvátnou skúškou.
  • Poplatok za celý kurz je 130.- EUR (platí sa na prvej hodine šekom al. bankovým prevodom)
  • Upozornenie: Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 12 účastníkov. Pri svojvoľnom odstúpení z kurzu, poplatok nevraciame späť!!!

Prihláste sa, prosím do 2.11.2015

     Kontaktná osoba:

     danusa.liskova@euba.sk

 

Podrobné informácie o kurze na stránke:

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/pwd/mat/deindex.htm

 

DIE NASE VORN HABEN - MIT DER PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL (PWD)

Mit Bestehen der Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) weisen Sie nach, dass Sie sich in berufsalltäglichen Situationen angemessen verständigen und adäquat reagieren können. Die Prüfung entspricht der fünften Stufe (C1) des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Sie können nach Bestehen der Prüfung zum Beispiel

  • aspruchsvollere mündliche und schriftliche Informationen in der deutschen Sprache verstehen und sich mündlich und schriftlich über berufliche und wirtschaftliche Sachverhalte kompetent äußern,
  • ein breites Spektrum sprachlich komplexer und fachlich anspruchsvoller authentischer mündlicher und schriftlicher Texte aus dem wirtschaftlichen Kontext rezeptiv und produktiv verarbeiten,
  • sich mündlich über berufliche und wirtschaftliche Sachverhalte in der deutschen Sprache korrekt, situationsadäquat und differenziert äußern,
  • den geschäftlichen Schriftverkehr in angemessener Form abwickeln,
  •  Sie haben Vorteile bei  JOBSUCHE.
« späť